Til hovedinnhold

Avtaler høyere tillegg for helsepersonell under koronakrisen

Arbeidstakerorganisasjonene har blitt enige arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om høyere overtidstillegg for personell i helsesektoren.

14.04.2020
Sist oppdatert: 14.04.2020

 – Denne avtalen gir medlemmene en anerkjennelse for den store påkjenning der har, ved å stå i første rekke under den pågående pandemien.  Det har de fortjent, sier Pål Skarsbak, administrativ leder for LO-kommune.

Gjelder ikke alle

Avtalen gjelder fra 20. mars 2020 og gjelder for arbeidstakere som har fått eller får endret arbeidsplan i henhold til avtalen av 20. mars 2020. Etter drøftinger med de tillitsvalgte kan arbeidsgiver også inkludere ansatte i enheter med høy arbeidsbelastning og hvor arbeidstakere arbeider overtid som direkte følge av koronaepidemien. De utvidede satsene kan dermed også bli gjort gjeldende for arbeidstakere som ikke har fått endret arbeidsplan i.h.t. avtalen av 20. mars.

 Bra hopp i tilleggene

Avtalen følger prinsippene som allerede ligger i avtaleverket, men er ordnet på en slik måte at overtid som før ga et tillegg på 50 prosent, nå gir 100. Det samme gjelder overtid som normale gir et tillegg på 100 prosent, der det nå gis 150 prosent, det samme gjelder overtid som skulle har gitt 133 prosent, også der gis det nå 150 prosent tillegg.

Også ledere på nivå 4 vil kunne komme inn under disse bestemmelsene. Ledere på nivå 4 og lavere for enheter/poster som har fått/får endret arbeidsplan i.h.t. avtalen av 20. mars 2020, får en unormalt høy overtidsbelastning. For ledere på nivå 4 og lavere omfattet av overenskomstens overtidsbestemmelser vil ovennevnte satser være gjeldende.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?