Til hovedinnhold

LO Stat inviterer til kurs om pensjon

Medlemmer som av alder kommer på ny ordning (født etter 1957) oppfordres særlig til å delta.

21.09.2020
Sist oppdatert: 21.09.2020

LO Stat inviterer til kurset om pensjon

Målgruppen er medlemmer i våre forbund bosatt i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Vi oppfordrer særlig medlemmer som av alder kommer på ny ordning til å delta.

Vi går igjennom dagens pensjonsordning og de politiske utfordringer LO/LO Stat ser, for å sikre en trygg og god pensjon til alle medlemmene inn i fremtiden. Særlig viktig er hva dette betyr for deg som er født i 1957 eller senere! Medlemmer som av alder kommer på ny ordning oppfordres derfor til å delta.

Påmelding innen 13. oktober 2020.

Da dette tradisjonelt er et populært kurs med svært stor påmelding har vi valgt å arrangere det fylkesvis, slik at dialog og spørsmål fra deltakerne blir overkommelig.

Kurset er omgjort fra fysiske kurs i Trondheim og Molde til digitale kurs på Microsoft Teams. Deltakerne vil få tilsendt link til Teams så snart påmeldingsfristen er utløpt.

Påmelding for deltakere fra Trøndelag                   

Påmelding for deltakere fra Møre og Romsdal

Økonomi: LO Stat bekrefter at kursinnholdet gir rett til tjenestefri med lønn i henhold til Hovedavtalen i staten §§ 39 og 40, og Spekter §§ 26 og 52. Du må selv søke permisjon.

 

 

Ved spørsmål kontakt:

Lars Buenget Børseth

Distriktssekretær

Trøndelag og Møre og Romsdal

+47 95 74 12 53

+47 23 06 83 00 (sentralbord)

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?