Til hovedinnhold

Særavtaler i Indre Fosen Kommune

I forbindelse med sammenslåingen mellom Leksvik og Rissa kommuner er det mye som skal på plass. En av de tingene er reforhandling av de lokale avtalene som vi hadde i de to kommunene. Disse avtalene er fremforhandlet av fagforeningene i de to tidligere kommunene og må sammenfattes og underskrives på nytt i Indre Fosen kommune.

07.02.2018
Sist oppdatert: 26.11.2019

Fagforbundet er av den oppfatning at alle slike avtaler skal videreføres i den nye kommunen på samme vis som ansettelser og ansvarsområder. Denne jobben skulle ha vært gjennomført før de to kommunene ble slått sammen, men har dratt litt ut i tid. Viktige avtaler er derfor enda ikke underskrevet.

 

Administrasjonen i Indre Fosen er av den oppfatning at lokale avtaler ikke skal være med over i den nye kommunen. De har derfor valgt å ikke videreføre noen lokale avtaler og særavtaler. Dette på tross av at forhandlingene enda ikke er avsluttet. Noen av avtalene som de har valgt å ikke videreføre er ansvarsvakttillegget, beordringstillegg og ekstra betaling for hinkehelg.

 

Fagforbundet mener at disse skal videreføres og jobber for at tillegg fremforhandlet gjennom flere år og lokale forhandlinger ikke skal forsvinne. Vi kommer ikke til å slippe denne saken og sier oss svært uenig i den vurderingen Indre Fosen kommune har gjort. Vi vil fortsette å jobbe for at alle særavtaler skal videreføres i den nye kommunen.   

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?