Til hovedinnhold

REFERAT FRA STYREMØTE 17.OKTOBER 2018

02.01.2019
Sist oppdatert: 02.01.2019

Tilstede: Lena, Jorunn, Mette, Renate, Edel Mari, Rine, Elisabeth og Ottar

Sak 40/18 Informasjon fra styremedlemmer.

Ungdomstillitsvalgt skal på skolebesøk og trenger noen med seg. Spør ungdomsutvalg på fylket om bistand til dette. Hvis ingen kan være med blir pensjonisttillitsvalgt med.

Fra SKKO blir det meldt om litt oppsigelser og ansettelser på enkelte arbeidsplasser, men dette er forventet. Kontaktperson her er nå i en nasjonal gruppe for assistenter.


Sak 41/18 Regnskap og økonomi.

Regskap er greit. Må bli flinkere med kontroll på Fane 2.

 

Sak 42/18 Måltall verving.

God økning. 50 % i fht måltall. Lage en plan i fht arbeidsplassbesøk.

 

Sak 43/18 Forslag på kandidater til verv til region.

Her blir det sendt inn forslag fra vår fagforening. Kandidat-forslag fra oss er spurt.

 

Sak 44/18 Fagforbundsuke.

Som planlagt, men dato blir 5.desember fra kl.14 - 17.

 

Sak 45/18 Kurs/opplæring

Fase 1: Hvis noen deltar fra andre fagforeninger vedtar styret å ta en pris på kr. 1000,- per. person. Regning sendes da fagforening som tillitsvalgt tilhører.

Digital opplæring: Oppfordre tillitsvalgte til å ta denne.

Turnuskurs: Jobbes med for å få til.

Heltid i fokus: Prosjektleder informerer.

 

Sak 46/18 Strategiplan.

Gjennomgang i styret på denne. Alle har fått den.

 

Sak 47/18 Eventuelt.

28.november vil bli siste styremøte før jul.

Rep.skap i Harstad. Fagforbundet Balsfjord betaler hotellrom for ekstra natt for 2 representanter.

Representanter som deltar i arbeidsplassbesøk eller skolebesøk frikjøpes.

Våre verv, hvem tar gjenvalg?

Søknad om stipend invilget.

 

Ref.

Mette Andrea Christoffersen

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?