Til hovedinnhold

REFERAT FRA STYREMØTE 28.NOVEMBER 2018

02.01.2019
Sist oppdatert: 02.01.2019

Tilstede: Rine, Elisabeth, Edel Mari, Jorunn, Renate, Ottar, Lena og Mette

Sak 48/18 Info fra styremedlemmer.

Ungdomstillitsvalgt skulle på skolebesøk, men alene, men lærer glemt dette av og besøket ble avlyst.

Opplæringsansvarlig informerte fra samling for opplæringsansvarlige i region.

Leder informerte om klubb og hvordan dette skal dannes. Informerte også om at 2019 er plasstillitsvalgtes år og det skal settes ekstra fokus på dem.

 

Sak 49/18 Årsmøte.

Årsmøte blir 29.januar i kommunestyresalen kl.18.00. Fordeling av forarbeidet. Forslag på nye summer i fht honorar og i fht poster som bør økes.

 

Sak 50/18 Måltall.

Nå er måltall i fht verving oppe på 70 %.

 

Sak 51/18 Adventskafe 5. desember kl. 14-17.

Gjennomgang av arbeidsfordeling.

 

Sak 52/18 Eventuelt.

Søknad om støtte fra Arbeidsbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund mottatt. Styret avslo denne søknad.

Fordeling på utlevering på pepperkakebokser.

 

Ref. Mette Andrea Christoffersen

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?