Til hovedinnhold

Referat fra styremøte 29.januar 2019

13.03.2019
Sist oppdatert: 13.03.2019

Tilstede: Renate, Edel Mari, Elisabeth, Mette, Rine, Jorunn.

Forfall: Lena, Ottar

 

Sak1/19 Info. fra styremedlemmer.

Renate er i forum for assistenter. Skal til Oslo på kurs.

Vårtur blir til Narvik. Pensjonisttv. trenger ny oppdatert medlemsliste, det ordner sekretær med.

HTV infomerte at nytt PC-utstyr kommer og at vi får dette fra kommunen.

 

Sak 2/19 Årsmøte.

Forslag på Rine som dirigent, Madeleine som sekretær, Stig-Ole og Torunn til å underskrive protokoll. Årsmelding blir ikke lest opp i sin helhet, men tar opp hovedpunktene. Fortsatt mangler på valglisten. Leder forespør årsmøte om lov til at styret og valgkomite finner de som trengs til styret uten nytt møte.

Søknad fra Norsk Folkehjelp avslått av styret og tas ikke til videre behandling i årsmøte.

 

Sak 3/19 Eventuelt.

Veteranopphold - ingen blir å melde seg på fra Balsfjord i år.

Brannkonferanse. Styret vedtok å sende en person som representant fra Fagforbundet Balsfjord.

Nye kjøreregning med nye satser godkjent av styret.

Forslag på ny stipendordning tas til årsmøte for godkjenning.

 

Ref.

Mette Andrea Christoffersen

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?