Til hovedinnhold

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2019

20.03.2019
Sist oppdatert: 20.03.2019

Årsmøte ble avholdt i kommunestyresalen den 29.januar 2019. Det var 25 stykker tilstede.

Sak 1/19 Åpning ved leder.

Sak 2/19 Valg av dirigent, sekretær og to til å underskrive protokoll.

Dirigent: Rine, Sekretær: Madeleine, To til å underskrive protokoll: Stig Ole og Torunn

Sak 3/19 Årsmelding 2019. Leder informerte. Godkjent av årsmøte.

Sak 4/19 Regnskap 2018. Kassere informerte om merknader v/revisorberetning. Regnskap godkjent med merknad av årsmøte.

Sak 5/19 Handlingsplan 2019. Opplæringsansvarlig informerte. Godkjenet av årsmøte.

Sak 6/19 Budsjett 2019. Kasserer inforemerte. Godkjent av årsmøte.

Sak 7/19 Valgåret 2019. Sak utgår pga frafall (sykdom).

Sak 8/19 Utdeling av jubileumsnåler.

Sak 9/19 Valg etter vedtekter. Valg ble gjennomført og alle nye og gamle ble klappet inn enstemning av årsmøte.

Sak 10/19 Inkomne saker.

Nytt forslag på stipendordning. Leder informerte. Godkjent av årsmøte.

 

Årsmøte avsluttet med at Jorunn leste ett dikt.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?