Til hovedinnhold

REFERAT FRA STYREMØTE 12.MARS 2019

26.03.2019
Sist oppdatert: 26.03.2019

Tilstede: Jorunn, Rine, Mette, Gunn Heidi.

Meldt forfall: Edel M., Hans Arne, Siri. Også vara Renate meldte forfall (-kort varsel).

Sak 4/19 Velkommen til Fagforbundet Balsfjord sitt styre.

Leder presenterte styret. Vi mangler fire verv i styret (- dette med vara). Fant forslag på kandidater som leder viderebringer til valgkomite.

 

Sak 5/19 Opplæringsbehov.

Styret vil ha behov for styrekurs. Vi tenger også hjelp fra region for å få fortgang i faglig-politisk samarbeid. Fase 1-kurs vil bli til høsten.

 

Sak 6/19 Evaluering av årsmøte.

Tilbakemelding på at det hadde vært litt tamt. Forslag til neste år er underholdning og kaker til kaffen.

 

Sak 7/19 Fokus på medlemmer.

Trekning av månedens arbeidsplass/enhet og månedens medlem. 2 medlemmer hver månede. Skriv med info ut til medlemmer som er registrert med mailadress hver tredje månede. Sekretær ansvarlig for dette.

 

Sak 8/19 Kommunevalg 2019.

Valgkampansvarlig er Rine Kristiansen. Valgkampplan er å stå på stand og medlemsmøte.

 

Sak 9/19 Eventuelt.

- Ingen forslag på studentprosjekt. Forespørrsel fra region.

- Innvilget søknad på stipend.

- Søknad på dekket kursutgifter. Trenger mer informasjon. Kan muligens dekke etter stipendordning. Leder tar kontakt for å få mer informasjon.

- Jubileumsnåler. Sekretær og leder ansvarlig for å få dette i orden.

- Seksjonskonferanse. Leder kontakter region i fht bruk av egen bil.

- Kommunalkonferanse 2019. Styret vedtok å sende to stykker, Rine og Mette.

- Videre møteplan: 23.april og 20.mai.

- Fagforbundsuka. Medelmsmøte, ut å være synlig. Styremedlemmer tenke på dette til neste styremøte om forslag på aktiviteter.

 

Ref.

Mette Andrea Christoffersen

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?