Til hovedinnhold

REFERAT FRA STYREMØTE 5.JUNI 2019

21.06.2019
Sist oppdatert: 21.06.2019

Tilstede: Rine, Lottelise,Jorunn,Siri, Mette, Hans Arne

Forfall: Gunn Heidi og Edel Mari

 

Sak 10/19 Info. fra styremedlemmer.

Pensjonisttillitsvalgt har vært i møte som vare i pensjonistutvalget. Valgkamp og pensjon var tema der.

Opplæringsansvarlig informere om hvordan det tenkes at Fase 1 blir gjennomført til høsten, vil bli ettermiddag og helg som brukes.

Yrkesseksjonsledere i YSTS og YSKKA informerte om yrkesseksjonskonferanser de har deltatt på.

 

Sak 11/19 Økonomi.

Kasserer la frem regnskap for januar, februar og mars.

 

Sak 12/19 Fagforbundsuka.

Fra 24.juni til 30.juni, men vi tar noe uken før.

Matpakkeutlevering Rådhuset 21.juni - Mette, Lottelise og Hans Arne ansvarlig.

Besøke nattevakter (- ansvarlige finne dato):

            BBS - Siri ansvarlig

            Kirkeveien/Midttun/Roffa - Rine ansvarlig

            Malangstun - Jorunn ansvarlig

            Petersborgveien - Hans Arne ansvarlig

I tillegg vil vi besøke de arbeidsplasser som ble trukket ut som månedens medlem og som ikke har fått besøk enda. 

 

Sak 13/19 Samarbeidsavtalen.

Mandag 17.juni kommer Truls Hansen fra Fagforbundet sentralt for å møte oss i Tromsø. Dette for å bistå oss slik at vi får denne samarbeidsavtalen i bok. Vi bestiller møterom på hotell, Rine ansvarlig for dette. Vi inviterer Fagforbundet Troms, Balsfjord AP og Troms AP til dette møte. Fra Fagforbundet Balsfjord møter Rine, Mette og Jorunn.

 

Sak 14/19 Valg 2019

Vi vil delta i valgkampen med følgende aktiviteter:

- Stand 30.august.

- Videosnutter om mulig.

- Sende ut SMS til alle medlemmer 6.september å oppfordre til å bruke stemmeretten.

Vi gjennomfører ikke ringeprosjektet.

Gensere til å bruke på stand vil bli bestilt.

 

Sak 15/19 Måltall.

Barenbyen har vi 55 givere. Vi skulle gjerne hatt flere. Vi har fokus, men kan godt gjøre noen tiltak her. F.eks. bruke facebook-siden vår.

Vervetall. Fra region er vi blitt bedt om å sette ett vervemål. Vi fortsetter med fjorårets tall på 36.

 

Sak 16/19 Eventuelt.

Møteplan - 28.august, 24.september, 28.oktober, 25.november. Årsmøte 2020 - 29.januar.

Styrekurs vil vi komme tilbake til.

Mangel på styremedlemmer. Lottelise skal tenke på mulighet til å gå fra vara til fast styremedlem. I fht andre verv kan vi skrive på facebook-siden vår at det er ledige verv om noen vil ta dem på seg.

Månedens medlemmer og arbeidsplass er under kontroll.

Medlemsmøte 30.september med utdeling av jubileumsnåler 2017 og valg av HTV for perioden 2020 - 2022. Også fokus på å få bidragsytere til Barnebyen med trekking av premie.

 

Ref.

Mette Andrea Christoffersen

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?