Til hovedinnhold

REFERAT FRA STYREMØTE 28.AUGUST 2019

18.10.2019
Sist oppdatert: 18.10.2019

Tilstede: Hans Arne, Jorunn, Rine, Gunn Heidi, Siri og Mette

Sak 17/19 Info fra styremedlemmer.

Pensjonisttillitsvalgt informerte om temadag/orienteringsmøte som skal være for pensjonister den 29.august på Nordkjosbotn.

Seksjonsleder samferdsel og teknisk informerte om vaktavtale for driftsteknikker/vaktmestere som nå er i havn og påbegynt.

Opplæringsansvarlig informerte om hvordan Fase 1 er tenkt å gjennomføres. Deles mer opp, bruker ettermiddag og lørdager. Stipend for at de som deltar bruker fritid og invitere inn andre (medlemmer som er verneombud). 

Sak 18/19 Valg 2019

To alternativ. Arbeidsplassbesøk 29.august eller stand 30.august. Går for stand 30.august. Får besøk fra fylket da. 

Sak 19/19 Debatthefte Tariff 2020.

Vi har ikke mottatt dette hefte og kan dermed ikke drøfte dette. Leder gir beskjed om dette. Fortsatt bør ubekvemte vakter prioriteres.

Sak 20/19 Fagforbundet Balsfjord.

Vi mangler fortsatt folk i vervene. Både styremedlem og vara både i YSHS og YSKA. For å få mer engasjemang kan vara inviteres inn i styremøte.

sak 21/19 Aktivitet høsten 2019

- sms til medlemmer den 6.september i fht å bruke stemmeretten. Leder ansvarlig.

- medlemsmøte 24.september. Valg av HTV, utdeling av jubileumsnåler og nytt fra LO Favør. Kaker og kaffe. 

- KLP inviterer til pensjonskvled 25.september. Rine sender ut SMS til medlemmer om dette i fht påmelding.

- Møteplan: 24.september, 19.november, Fagforbundsuka og årsmøte 29.januar.

Sak 22/19 Eventuelt.

- 3 stipendsøknader innvilget. Vi må få inn en frist i fht innlevering etter godkjent utdanning på max 1 år.

- Styret besluttet å bevilge kr. 2000 til støttesgruppen for IRIS-centret. 

- Tariffkonferanse. Siri kan dra, og så må Edel forespørres. Hverken Mette eller Rine kan.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?