Til hovedinnhold

REFERAT FRA STYREMØTE 23.10.2019

25.11.2019
Sist oppdatert: 25.11.2019

Tilstede: Rine, Hans Arne, Edel Mari, Siri, Jorunn, Mette

Frafall: Gunn Heidi

Valgkomite deltok med følgene representanter: Jan Erik, Annie

Sak 23/19 Valg 2020.

Gjennomgang av valglisten med valgkomite. Valgkomite kan nå begynne sin jobb med lista.

Valgkomite forlot møte etter sak 23/19.

 

Sak 24/19 Info. fra styremedlemmer.

Seksjonsleder samferdsel/teknisk har etterspurt om kurs hos regionsleder for denne seksjon. Ikke fått svar, blir å purre på.

Deltakelser på tariffkonferanse og rep.skap gitt kort info.

Opplæringsansvarlig gitt info. fra samling for opplæringsansvarlige Troms/Finnmark.

Hovedtillitsvalgt gitt kort info. fra samling for hovedtillitsvalgte.

 

Sak 25/19 Organisasjonsplan.

Gjennomgang av organisasjonsplan. Styret må gi tilbakemelding på kontigent og økte kostnader for fagforeninger.

 

Sak 26/19 Strategiplan 2020.

Gjennomgang av strategiplan. Denne må ses opp mot handlingsplan.

 

Sak 27/19 NÅ-situasjon 2019.

Styremedlemmer leser rapporten og gir evt. tilbakemeldinger til leder eller nestleder som tar dette videre. Enkelte punkt i rapporten ble tatt opp i styret.

 

Sak 28/19 Fagforbundsuka.

Adventskafe med medlemsmøte 3.desember kl.18.00. Edel Mari booker kommunestyresalen. Hans Arne ansvarlig for nisse. Kakebakere er Mette, Jorunn, Edel Mari, Siri og Hans Arne. Rine og Mette ansvarlig for innkjøp. Trekning av gave på de fremmøte. 

Twist til alle arbeidsplasser. Mette og Rine ansvarlig.

 

Sak 29/19 Eventuelt.

Info om neste styremøte.

Minioritetssamling - ingen vi kan sende.

Informasjon om måltall.

Årsmøte er satt til 29.11.2020.

 

Ref. 

Mette Andrea Christoffersen

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?