Til hovedinnhold

REFERAT FRA STYREMØTE 19.NOVEMBER 2019

25.11.2019
Sist oppdatert: 25.11.2019

Tilstede: Rine, Hans Arne, Gunn Heidi, Siri, Mette, Torunn (vara) og Renate (vara).

Frafall: Jorunn og Edel Mari.

Gjester fra regionsstyret: Ella Britt og Hilde W.

 

Sak 30/19 Informasjon fra styremedlemmer.

Styreleder informerte fra samling for ledere- og nestledere.

Seksjonsleder YSST informerte om vervingsgrunnlag i seksjon. Jobber med saken.

 

Sak 31/19 Fra representanter fra regionsstyret.

Gikk gjennom ett skjema for å kartlegge fagforeningen sitt arbeid.

 

Sak 32/19 Regnskap.

Kasserer gjennomgikk regnskapet til og med september 2019.

 

Sak 33/19 Fagforbundsuka.

Dato ble satt siste møte og fordeling av arbeidsoppgaver.

Mette, Rine og Siri møter på kontoret kl.17.00 for forarbeid. 

Tema på medlemsmøte: Pleiar.no, Din side og info om årsmøte.

 

Sak 34/19 Årsmøte.

Dato er satt til 29.janaur 2020 på Josefvatn bydgehus. Bestilt med mat. Invitere gjester fra regionsstyret og fra LO i Tromsø. Viktig at styremedlemmer stilller slik at de kan bli presentert. 

 

Sak 35/19 Eventuelt.

Forslag på kandidater til regionsstyret Troms/Finnmark og til LO i Tromsø. Styremedlemmer må tenke på dette og eventuelt komme med forslag.

 

Ref.

Mette Andrea Christoffersen

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?