Til hovedinnhold

REFERAT FRA STYREMØTE 22.JANUAR 2020

29.01.2020
Sist oppdatert: 29.01.2020

Tilstede: Hans Arne, Rine, Jorunn, Edel Mari, Siri, Gunn Heidi og Mette

Sak 36/19 Forslag til regionstyre Troms og Finnmark.

Styret har kommet med forslag og leder sender dette inn til valgkomite.

Sak 37/19 Brannkonferanse 2020.

Leder la inn forslag om å sende ett medlem på dette. Vedtatt i styre å sende medlem vi har i brann på brannkonferanse 2020.

Sak 38/19 Coop bedrift eller VISA.

Leder sjekker opp forskjell på dette og tar en beslutning om hva Fagforbundet Balsfjord skal ha. 

Sak 39/19 Honorar.

Styret legger inn til årsmøte med å videreføre honorar fra 2019.

Sak 40/19 Årsmøte.

Få påmeldte. Ny SMS sendes ut. Jubileumsmedlemmer har ikke fått invitasjon. Send en SMS til de vi har telefonnummer til. Mat er bestilt, vi kjøper dessert. Styret må være på plass kl.17.00. Kulturelt innslag er i orden. Gjennomgang av årsmelding, regnskap og budsjett. Styret la inn forslag på handlingsplan. Ikke fått tak i representant fra LO i Tromsø.

Ref.

Mette Andrea Christoffersen

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?