Til hovedinnhold

PROSJEKT "HELTID I FOKUS"

01.04.2020
Sist oppdatert: 01.04.2020

Fagforbundet Balsfjord har siden i mai 2018 jobbet med ett prosjekt "Heltid i fokus". I denne uken vil det gå ut en spørreundersøkelse til 100 av våre medlemmer som er deltidsansatte. Denne er anonym og vi håper flest mulig av dere som får denne kan være så snill å svare på den. Den er viktig for vårt videre arbeid. Målet vårt er å få en heltidskultur i vår kommune. Og vi ønsker noen tall å vise til. Derfor trenger vi at flest mulig svarer på denne spørreundersøkelsen.

Vi begynte vårt arbeid med en slik spørreundersøkelse, men da til også medlemmer som var i full stilling. Nå er det fokus på deltidsstillinger. Etter den spørreundersøkelsen som ble den første prosjektrapporten vår, iinviterte vi til ett møte med partene i arbeidslivet. Litt dårlig oppmøte da vi avholdt det møte i oktober 2018. Etter det har vi skrevet noen leserinnlegg til Nye Troms som også ble delt på sosial media. Prosjektgruppen har vært i Fredrikstad hvor vi hadde en dag med prosessgruppen der, fikk mange nye innspill som vi tok med oss hjem. Så skulle vi invitere partene i arbeidslivet inn til ett nytt møte, men pga coronaviruset er det blitt utsatt. Så i løpet av uken vil vi sende ett info.skriv til politikkere, rådmann og kommunalsjef helse og omsorg. Dette for å informere om vårt arbeid. Tillitsvalgte på arbeidsplasser under sektor helse og omsorg vil også få dette skrivet. Vi har fått informasjon om at arbeidsgiver er begynt en jobb, men vi vil likevel fortsette vårt prosjekt for å få enda mere fokus på heltid. Så er planen at når vi kan begynne å ha større møter igjen, så vil det bli ett medlemsmøte for våre medlemmer som er yrkesaktiv. Vi vil også invitere partene i arbeidslivet inn i ett møte og vi vil komme med en sluttrapport. Prosjektgruppen har hatt flere møter og brukt av vår fritid for å få dette til. Og vi begynner å ser resultater. Det er blitt mer fokus i kommunen vår. Men vi har enda lang vei igjen til vi er mål.

Prosjektgruppen består av Mette Andrea Christoffersen, Rine Kristiansen, Lena Hemmingsen og Edel Mari Johansen.

Med hilsen fra prosjektgruppen.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?