Til hovedinnhold

GRATULERER MED 1.MAI.

28.04.2020
Sist oppdatert: 28.04.2020

Det nærmer seg 1.mai. Gratulerer med dagen på fredag alle våre medlemmer.

1.mai er arbeidernes internasjonale dag, den har vært og er spesiell. Første 1.mai-feiring i Norge ble gjennomført i 1890, i 1947 ble dette en offentlig høytidsdag i Norge. Så dette er en dag med både nasjonal og internasjonal historie. En historie vi må ta med oss videre. For dette er en viktig historie og 1.mai er en viktig dag.

I år gjør omstendighetene det slik at vi skal ikke feire slik vi bruke, men skal feire 1.mai digitalt og på andre alternative måter. Men dagen skal vi markere hver for oss, mens vi sendere noen varme tanker til de som har mistet noen på grunn av koronaviruseet. 

Det er mange som har holdt samfunnet i gang i denne krevende tiden, mange av dere er Fagforbundet sine medlemmer og tillitsvalgte. En stor takk til dere, deres innsats er vår trygghet. Vi i Fagforbundet skal fortsette å kjempe for deres rettigheter og for anerkjenneslse for den jobben dere gjør. Fagforbundet Balsfjord er stolt over hver og en av dere. Dere er alle viktig i vårt samfunn.

I år vil nok mange kjenne på at 1.mai har fått en fornyet aktualitet. For det vi markere og feirer denne dagen er viktig for alle som er arbeidere. Det er enda mye usikkerhet i forhold til pandemien. Usikkerheten er der i vår kommune, i hele Norge og i resten av verden. Økonomien er blitt rammet på grunn av nødvendige smittevernstiltak, mange er blitt permitert og mange bedrifter er under sterkt press. Det vil bli en stor jobb fremover for å stable alt tilbake. Det vil kreve mye av oss alle. Det vil kreve at vi står sammen. Sammen i solidaritet.

Det er gjerne slik at det er i kriser vi blir sterk og står samlet. Så jeg har troen på at vi skal komme oss gjennom dette. Jeg har tro på at vi skal komme oss styrka gjennom dette. Store prøvelser kan gjøre vi må tenke nytt. Vi må se annerledes på ting, vi må se hva som virkelig er viktig for oss. Historien i vårt land viser oss at kriser har gitt oss muligheter. 

Vi må innse og ta konsekvensene av vår sårbarhet i vår økonomi fordi vi er avhengig av olje og gass. Koronakrisen gir oss mulighet til å ta ett sprang inn i nye industrieventyr, hvis vi gjør ting riktig. Vi må ikke ta pause fra klima-arbeidet. Dette haster og vil kreve stor felles innsats.

Arbeidsorganisasjoner er viktig, også i fremtiden. Vi har fortsatt kamper som må tas for at yrkesgrupper skal få den annerkjenelsen de fortjener. Flott at folk står å klapper rundt i landet for disse som har stått i frontlinjen i denne tiden. Men de trenger ikke applaus, de trenger rettferdighet! Vi må fortsette å kjempe for de verdier og samfunnsretning som har gjort Norge så sterk og robust som det er. Vi må ta vare på de offentlige tjenestene. I denne tiden har vårt offentlige helsevesnet og velferdsordninger vært veldig viktig. La oss ivareta også dette i fremtiden. La oss ikke glemme dette når koronakrisen er over.

Fagforbundet vil fortsette våre kamper og kreve at ting blir tatt tak i. Infrastuktur trengs å rustes opp. Mye sårt tiltrengt vedlikeholdarbeid må bli presset på for å bli gjort, blant annet vann- og avløpsnettet. Fagforbundet vil kreve satsing på å utvikle folks ferdigheter og kompetanse.

Men koronakrisen stopper ikke ved våre landegrenser. Vi må løfte blikket å se hva som skjer i verden rundt oss. I USA og Brasil rammes de fattige og fargede særlig hardt. Vi kan ikke la være å bry oss når våre medmennesker blir utsatt for en slik urettferdighet. Vi må kjenne på vår medfølelse for våre medmennesker i blant annet Italia og Spania som går gjennom forferdelige lidelser. Ved og utenfor Europas dørterskler lider barn og er i stor nød i flyktningsleirer. I flyktningsleirene i Hellas, Jordan, Libanon og Libya har den humanitære situajsonen vært prekær i lang tid. Ved en spredning av korona i disse leirene vil det føre til en humanitær katastrofe. Derfor må vi presse på regjeringen til å følge opp intiativet som er tatt i en rekke EU-land for å hente ut flyktninger. Blant annet fra Moria-leiren i Hellas. La oss vise at Norge er ett land som har ett fellesskap med ett stort hjerte. La oss vise at vi er ett land fylt med omsorg, godhet og medmenneskelighet. Ikke la koronadugnaden stoppe ved våre landegrenser.

Så la oss gå inn i denne annerledes 1.mai-feirng med en tro på at vi skal stå dette av i lag, la oss vise at samhold og solidaritet er viktig. Vi må aldri slutte å bry oss om hverandre og samfunnet vårt. 

Gratulerer med 1.mai alle mine kamerater rundt omkring i Norge og i resten av verden.

 

Mette Andrea Christoffersen, Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet Balsfjord

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?