Til hovedinnhold

FAGFORBUNDET ANBEFALER VAKSINE

22.01.2021
Sist oppdatert: 22.01.2021

Fagforbundet anbefaler sine medlemmer å ta vaksinen mot covid-19 

Vi vet at covid-19 er en potensielt dødelig sykdom. For noen deler av befolkningen er sykdommen farligere. Dette gjelder eldre, folk med bakenforliggende kroniske sykdommer og folk med dårlig immunforsvar. 

Mange av våre yrkesaktive medlemmer er i kontakt med folk innenfor risikogruppene. Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet anbefaler og prioriterer å tilby vaksine til flere av disse yrkesgruppene. 

Noen kan være skeptiske til å ta vaksinen pga bivirkninger. Dette kan være fordi man har lest i noe i aviser eller sosiale medier, man hører kollegaer som er skeptiske og man husker kanskje svineinfluensavaksinen. Fagforbundet forholder seg til fagmyndighetenes anbefalinger og vurderinger. Når det gjelder bivirkninger av covid 19-vaksinen, vet vi dette: 

  • Fra det store antallet personer som ble inkludert i klinisk utprøving av de ulike koronavaksinene er antallet rapporterte alvorlige mulige bivirkninger er svært sjelden, noe man heller ikke har sett så langt under utrullingen av vaksinene. Det er grunn til å være oppmerksom på allergiske reaksjoner. Utover det tilsier alle data vi har at vaksinene skal være trygge. 
  • Det er mange som vil oppleve mildere og forbigående bivirkninger som feber, hodepine, smerter på stikkstedet, og influensalignende symptomer etter vaksinering. Disse bivirkningene kan vare rundt en dag eller to, og viser egentlig at immunsystemet vårt har gjenkjent vaksinen og startet sitt forsvar. 
  • Allergiske reaksjoner kan det være på alle vaksiner. De som vaksinerer vet om dette, derfor har de forberedt seg ved å ha behandling for det. Det er svært få som får slike reaksjoner, i Norge er det kun meldt om ett tilfelle av nå mange 1000 vaksinerte 

Når det gjelder svineinfluensavaksinen, svarer forsker Gunnveig Grødeland, ekspert på virus fra universitet i Oslo:  

«Spørsmålet var da om det var vaksinen eller viruset som i noen svært få individer ga narkolepsi, og disse responsene var vanskelige å skille fra hverandre. Vi vet nå at narkolepsi kan forårsakes både av infeksjon med selve viruset og vaksinering, og det pågår fortsatt forskning for å forstå disse mekanismene bedre.» 

Folkehelseinstituttets vurdering er at for de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. For friske personer som tar vaksinen vil dette også være langt bedre enn å gjennomgå covid-19, da vi vet at ettervirkningene for mange av de som har gjennomgått sykdommen er flere og går ut over livskvaliteten. 

 

Referanse: 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus 

https://www.lmi.no/2021/01/04/tall-og-fakta-om-covid-19-vaksinene/ 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?