Til hovedinnhold

Lokal stipendordning

Fagforbundet i Rauma har en lokal stipendordning

14.01.2021
Sist oppdatert: 14.04.2021

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FAGLIGE KURS M.V.

 

Fagforbundet i Rauma sin støtte til faglige kurs har til formål å støtte opplæringstiltak og

kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, f.eks arbeidsgiver, fagforbundets sentrale utdanningsstipend, LO’s studiestipend eller NAV. Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår. Søkere må ha vært yrkesaktivt medlem i seks måneder for å kunne søke om stipend.

 

Det kan søkes om støtte til yrkesfaglige kurs og konferanser av kortere varighet.

 

Støtte kan gis til kurs/konferanseavgift, materiell, reise og oppholdsutgifter.  Kostnadene må være pådratt på billigst mulig måte slik som bruk av offentlig kommunikasjon, samkjøring og deling av hotellrom ved overnatting.

 

Det gis ikke støtte til tapt arbeidsfortjeneste eller utgifter til kost.

 

Det må være søkt arbeidsgiver om dekning av kurset.  Avslag fra arbeidsgiver må vedlegges søknaden.

 

Det må også være søkt andre støtteordninger og vedlegges svar fra disse.

 

Støtten begrenses til kr 3.000 for hvert kurs/ konferanse og gis innenfor årets budsjettramme.

 

Ved søknad benyttes vedlagte søknadsskjema.

 

Søknader kan avgjøres av leder, hovedtillitsvalgt og sekretær i fellesskap

 

Retningslinjene er vedtatt i styremøte den 25.05.2016.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?