Til hovedinnhold

Tarriffoppgjør 2020 - hva er viktigst for deg?

Kan du som medlem i Fagforbundet - Yrkesseksjon kontor og administrasjon fortelle oss om hva er viktigst for deg? Som takk for din deltakelse kan du få en av to oppmerksomhetsgaver!

06.06.2019
Sist oppdatert: 14.04.2021

Sommerhilsen fra Fagforbundet i Sør-Odal - Yrkesseksjon kontor og administrasjon!

 

Før du nyter sommerferien, kan du som medlem i Fagforbundet - Yrkesseksjon
kontor og administrasjon fortelle oss om hva er viktigst for deg?


Yrkesseksjon kontor og administrasjon jobber mot neste års tariffoppgjør og vil gjerne kartlegge om hva som er viktig for deg og våre yrkesgrupper.

{insert_ep_object templateName="image_half" profileId="" imageId="72103" description1="" description2="" align="none" href="" type="imageTemplate"}


15 momenter:
Gi 15 prioriteringspoeng til den viktigste, 14 poeng til den nest viktigste, 13 poeng og 12 poeng til det som kommer etter og 1 poeng til den siste moment på din prioriteringen.

 

1. Hindre virksomhetsoverdragelse og konkurranseutsetting av merkantile og administrative tjenester.
2. Fortsatt ytelsespensjon
3. Innføre kombinasjon av ytelses- og innskuddspensjon
4. Likepensjon mellom kjønn
5. Tidligpensjonsordning/AFP
6. Særaldersgrenser - pensjon
7. 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon
8. Lokale forhandlinger
9. Kun sentrale kronetillegg
10. Sentrale prosentvise tillegg
11. Lønnsansiennitetstige til 20 år for alle stillinger
12. Tillegg for relevant etter og videreutdanning
13. Hele og faste stillinger
14. Realkompetansevurdering
15. Tariffeste maksimum 70 års aldersgrense man kan kreve å stå i stilling 

 

Andre forslag:

Send tilbakemeldinger til epost: kee.chiz.kok@sor-odal.kommune.no eller kommer med tilbakemeldinger på ark til kontoret ved siden av resepsjonen i rådhuset.

Frist tilbakemelding: 20.juni

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?