Til hovedinnhold

Slik søker du stipend

12.11.2020
Sist oppdatert: 25.02.2023

RETNINGSLINJER FOR LOKALT STIPEND – FAGFORBUNDET SI AVD. 162

Fagforbundet SI avd. 162 har en stipendordning med formål å kunne gi medlemmer som tar opplæring/utdanning/kurs en økonomisk støtte, og er ikke ment som noen studiefinansiering.

1. Stipend kan søkes av medlemmer som tar:

                      -Utdanninger på videregående skole og grunnskole.
                      -Utdanninger ved høgskoler og universiteter.
                      -Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer.
                      -Praksiskandidatopplæring.
                      -Yrkesfaglige kurs.


2. Utdanningen/opplæringen/kurset må være igangsatt ved søknadsfristens utløp.


3. Til grunn for søknaden legges følgende utgifter:
                      -Kursutgifter.
                      -Eksamensutgifter.
                      -Merutgifter til opphold utenfor hjemmet.
                      -Påkrevd materiell/utstyr.

4. Stipend:
                       - Størrelsen på stipendet fastsettes ut i fra søkerens utgifter i følge pkt. 3, maks.    kr.5000,- pr. år.


5. Medlemskap i Fagforbundet:

                      - Du må være medlem for å kunne søke lokalt stipend, kontingenttrekk må være igangsatt og innbetalingen registrert i medlemsregisteret.
                      - Dersom medlemskapet opphører før ett år er gått vil hele eller deler av stipendet bli krevd tilbakebetalt. 

 

6. For at søknaden skal behandles, skal følgende kriterier være oppfylt:

                        -Det skal foreligge bekreftelse fra lærested med tidspunkt for når utdanningen gjennomføres.
                         -Det skal foreligge dokumentasjon/kvittering på de utgifter som legges til grunn for søknaden.
                         -Bekreftelse fra arbeidsgiver, NAV, Fagforbundets sentrale stipendordning eller andre, om de dekker noen av utgiftene.

 

7. Søknadsfrist: 15. mai og 15. november.

                         -Søknadene behandles samlet i henhold til ovenstående retningslinjer.
                         -Vedtak om tildeling av stipend fattes av styret i Fagforbundet SI avd. 162.
                         -Utbetaling av stipend skjer i uke 23/24 og uke 50/51.

Søknaden sendes til: avd162.post@fagforening.fagforbundet.no

                                      

                          Ufullstendig søknad blir returnert.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?