Til hovedinnhold

Slik søker du stipend

12.11.2020
Sist oppdatert: 12.11.2020

{insert_ep_object class="" title="bildefagforbundet.jpg" alt="" vspace="" hspace="" width="350" imageId="75511" type="image"}

 

RETNINGSLINJER FOR LOKALT STIPEND – FAGFORBUNDET SI AVD. 162

Fagforbundet SI avd. 162 har en stipendordning med formål å kunne gi medlemmer som tar opplæring/utdanning/kurs en økonomisk støtte, og er ikke ment som noen studiefinansiering.

 

  • Stipend kan søkes av medlemmer som tar:

 

-Utdanninger på videregående skole og grunnskole

-Utdanninger ved høgskoler og universiteter

-Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer

-Praksiskandidatopplæring

-Yrkesfaglige kurs

  • Utdanningen/opplæringen/kurset må være igangsatt ved søknadsfristens utløp. 

 

  • Til grunn for søknaden legges følgende utgifter:

 

-Kursutgifter

-Eksamensutgifter

-Merutgifter til opphold utenfor hjemmet.

-Påkrevd materiell/utstyr    

  1.   Stipend:

       - Størrelsen på stipendet fastsettes ut i fra søkerens utgifter i følge pkt. 3, maks. kr. 5000,- pr. år.

 

  • Medlemskap i Fagforbundet:

 

 Du må være medlem for å kunne søke lokalt stipend, kontingenttrekk må være igangsatt og innbetalingen registrert i medlemsregisteret. Dersom medlemskapet opphører før ett år er gått vil hele eller deler av stipendet bli krevd tilbakebetalt.

  1. For at søknaden skal behandles, skal følgende kriterier være oppfylt:

                     -Det skal foreligge bekreftelse fra lærested med tidspunkt for når utdanningen gjennomføres.

                     -Det skal foreligge dokumentasjon/kvittering på de utgifter som legges til grunn for søknaden.

                     -Bekreftelse fra arbeidsgiver, NAV, Fagforbundets sentrale stipendordning eller andre, om de dekker noen av utgiftene.bildefagforbundet.jpg                  

  1. Søknadsfrist: 15. mai og 15. november. 

                    -Søknadene behandles samlet i henhold til ovenstående retningslinjer.

                      -Vedtak om tildeling av stipend fattes av styret i Fagforbundet SI avd. 162.

                      -Utbetaling av stipend skjer i uke 23/24 og uke 50/51.   

                                      

Ufullstendig søknad blir returnert.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?