Til hovedinnhold

Fagforbundet krever tiltak for å skape flere jobber

Historisk høy arbeidsløshet bekymrer landsstyret i Fagforbundet, som har vedtatt tre nye uttalelser; om arbeidsløshet, outsourcing og regionsreformen.

23.09.2016
Sist oppdatert: 06.02.2019

Da Fagforbundets øverste tillitsvalgte var samlet til landsstyremøte 21. og 22. september ble det blant annet vedtatt tre uttalelser.

Må bevilge mer penger til sysselsetting

Helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå(SSB) viser at det nå er 139 000 arbeidsløse personer. Fagforbundet mener at regjeringen må slutte å snakke om at skattelette til de rikeste skaper flere arbeidsplasser. Milliardene som brukes på skattelette, bør isteden brukes på å skape flere jobber.

For mange midlertidige ansettelser

Etter at endringen i Arbeidsmiljøloven trådte i kraft, har det blitt 28 000 flere midlertidig ansatte. Hele 218 000 arbeidstakere er midlertidig ansatt viser SSB statistikk fra juli. I tillegg var 69 000 undersysselsatte. Det høye antallet midlertidig ansatte, viser at Arbeidsmiljølovens bestemmelser om generell adgang til midlertidige ansettelser må fjernes. Den skaper ikke flere arbeidsplasser, men flere utrygge jobber. Fagforbundet mener det er urovekkende og sløsing med ressurser at nesten en halv million mennesker i arbeidsfør alder ikke er inkludert, eller fullt ut delaktige i arbeidslivet

Les hele uttalelse fra landsstyret «Fagforbundet krever tiltak for å skape flere jobber»

Norge tømmes for IKT-arbeidsplasser

Helse Sør-Øst (HSØ) har besluttet å konkurranseutsette IKT-infrastruktur til det amerikanske multinasjonale konsernet Hewlett Packard Enterprise (HPE). Avtalen er betydelig, også i internasjonal sammenheng, og er anslått å ha en verdi på 6-7 milliarder kroner. Dette innebærer at grunnmuren innen IKT som drift av servere, nettverk, databaser og telefoni outsources. Landsstyret i Fagforbundet mener det er uklokt å rive ned gode kompetansemiljøer i eget land.

Les hele uttalelse fra landsstyret «Norge tømmes for IKT-arbeidsplasser»

Regionreform utan klare mål og oppgåver

Alle fylkeskommunane, med unntak av Oslo, er i gang med å ta nabopraten - det vil seia diskutera å slå seg saman til større regionar. Fylka har fått oppdraget frå regjeringa, og Fagforbundet meiner at framgangsmåten liknar den ein har nytta i arbeidet med kommunereforma: Ein ber fylkeskommunane om å slå seg saman med naboane utan å gje dei klare svar på kva oppgåver dei framtidige regionane skal ha. Fagforbundet fryktar at regionreforma, som vil gje store endringer i organiseringa av samfunnet, vert tvinga gjennom for fort og utan ein god prosess på førehand.

Les hele uttalelse fra landsstyret «Regionreform utan klare mål og oppgåver»

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?