Til hovedinnhold

Årsmøtet i avd. 743 ble avholdt 23. januar

Leder Torill Skaiaa Førsund ønsket alle hjertelig velkommen..

23.01.2019
Sist oppdatert: 26.02.2022

Det var over 30 påmeldte og godt frammøte. Før det formelle var det tid til en prat og et deilig måltid med gryterett, brød og frisk salat. 

Leder Torill Skaia Førsund ønsket de frammøtte medlemmer velkommen. En spesiell velkomst til jubilantene med 40 og 25 års medlemskap bak seg, og til regionsekretær Grete Skovli fra Fagforbundet Agder. Det var deretter 1 minutts stillhet for å minnes medlemmene som gikk bort siste året.

Dagsorden ble godkjent. Jarle Christiansen ble valgt til å lede årsmøtet gjennom sakslisten med bl.a. årsberetninger fra yrkesseksjonene, handlingsplan for 2019, regnskap, budsjett og valg. Alt ble vedtatt og valgt som det var foreslått.

Grete Skovli hilste årsmøtet fra region Agder og mottok blomster og solidaritetsbevis på kr 100, som går som gave til Fagforbundets barneby i Angola.

Lillian Tvermyr mottok gullnål, diplom og blomster for 40 års medlemskap i LO. Anne Sofie Gabrielsen, Rita Askildsen, Inger Nærestad,  Vivian Nilsen, Merethe Krogstad Hoel og Brit Andersen mottok jubileiumsmerke og blomster for 25 års medlemskap i Fagforbundet. Totalt var det 16 medlemmer som var 25-årsjubilanter og 2 som var 40-årsjubilanter. De som ikke var til stede på årsmøtet vil få tilsendt sine hedersmerker i posten. 

Torill takket styret og tillitsvalgte for godt samarbeid og for fantastisk vervearbeid, med hjertelige ønsker om god fortsettelse i året som kommer.

Årsmøtet ble avsluttet med kaffe og kaker. Torill takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem. 

{insert_ep_object href="" description2="" description1="" imageId="71178" profileId="" templateName="image_center" type="imageTemplate"}

 Leder av valgkomitéen og møteleder Jarle Christiansen fikk også velfortjente blomster. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?