Til hovedinnhold

Årsmøtet i avd. 743 ble avholdt 22. januar

Les mer og se bilder..

24.01.2020
Sist oppdatert: 02.03.2022

Det var 22 deltakere til stede, blant dem to 40-årsjubilanter og fem 25-årsjubilanter. Før det formelle var det tid til en prat og et et deilig måltid med gryterett, brød og frisk salat.

Leder Torill Skaiaa Førsund ønsket de frammøtte velkommen. En spesiell velkomst til jubilantene og til Helge Torbjørnsen fra Fagfobrundet Ager. Møtet ble innledet med 1 minutts stillhet for de medlemmene som var gått bort i løpet av 2019.

Innkalling og dagsorden ble godkjent, og Christin Ø. Haslestad ble valgt til å lede årsmøtet gjennom sakslisten med bl.a. årsberetninger fra yrkesseksjonene, handlingsplan for 2020, regnskap, budsjett og valg. Alt ble godkjent og vedtatt slik det var foreslått. 

Helge Torbjørnsen fra Fagforbundet Agder hilste årsmøtet. Han syns det var en fordel at avd. 743 bare har et forhandlingsområde; Spekter 10, mens andre kan ha mange. Han tok også opp viktigheten av at offentlige tjenester må drives i offentlig regi. Fagforbundet må også stå på for en rettferdig klimapolitikk. En annen oppgave for 2020 er å prioritere fagarbeidere. Til slutt ble avd 743 gratulert med en meget vellykket streik i juni 2019. Den resulterte i pensjon fra første krone. 

Helge Torbjørnsen hjalp også til med utdeling av hedersmerker til jubilantene. Ruth Gundersen og Liv Stene mottok gullnål, diplom og blomster for 40 års medlemsskap i LO. Hege Sundby Eriksen, Torunn Sigvaldsen, Terje Ludvigsen, Mona Hovde Skjørsæter og Helga Frydenberg mottok jubileumsmerke, diplom og blomster for 25 års medlemskap i Fagforbundet. Jubilanter som ikke var til stede vil få tilsendt sine hedersemerker i posten. 

Det ble delt ut blomster og gode ord til til flere som en ønsket å takke for innsatsen i året som gikk. Torill takket styret og tillitsvalgte for godt samarbeid og vervearbeid, med ønsker om god fortsettelse i året som kommer.

Årsmøtet ble avsluttet med kaffe og kaker. Torill takket for frammøtet og ønsket alle vel hjem.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?