Yrkesfaglig samling for barnehagelærere/pedagogiske ledere 9.mars 2020

06.02.2020
Sist oppdatert: 30.10.2020

Fagforbundet Trøndelag - Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

inviterer til:

 

Yrkesfaglig samling for barnehagelærere/pedagogiske ledere            

                        Dato:   9. mars 2020

                       Tid:      0930- 1530

                        Sted:   Scandic Hell Hotel, Stjørdal 

Målgruppe:  Barnehagelærere/pedagogiske ledere som er medlemmer i Fagforbundet.

Tema: Barnehagelærerrollen v/ Marit Bøe

2017-2018 var Bøe leder av sekretariatet for ekspertutvalget om barnehagelærerrollen som ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet september 2017.

Digitalt arbeid i barnehagen v/ Ståle Skagen og Geir Valøen

Skagen og Valøen deler av sine erfaringer og gir tips til bruk av digitale verktøy i barnehagen.

 

Økonomi/reisemåte/permisjon:

Utgifter til reise fordeles på deltagende fagforeninger (reisefordeling).

Det skal søkes permisjon med lønn.

Reisen skal foregå på rimeligst mulig måte. Kjøring skal avklares med den som er ansvarlig for arrangementet.

 

Påmelding:

Via elektronisk påmeldingslink – kontakt fagforeningen som melder på.

Frist for påmelding til lokal fagforening er 8. februar 2020.

 

Evt. spørsmål rettes til Janne Kristin Bjørnerås kursansvarlig/yrkesseksjonsleder, mobil: 92402733

e-post: Janne.kristin.bjorneras@fagforbundet.no

 

;