Råd om forholdsregler knyttet til koronaviruset

Som kjent registreres nå daglig nye tilfeller av personer i Norge som er smittet av koronavirus. Helsedirektoratet regner nå med at en høy andel av befolkningen i Norge vil bli smittet. Det er viktig å unngå en situasjon der omfanget av smitte og sykelighet overstiger helsetjenestens evne til å håndtere situasjonen. Derfor er helsemyndighetenes intensjon at smittespredningen i befolkningen skal utvikle seg så langsomt som mulig.

10.03.2020
Sist oppdatert: 10.03.2020

Vi gir med dette følgende råd til alle ledd i organisasjonen om hvordan vi skal forholde oss til planlagte arrangementer:

  • For de kommende 8 uker avlyses alle større møter og arrangementer så langt som mulig.
  • Alle arrangementer med mer enn 50 deltagere avlyses.
  • Møtevirksomhet som innebærer at en betydelig andel av deltagerne fraktes med fly avlyses.
  • Det bør ikke avholdes møter i Fagforbundets regi som samler helsepersonell som jobber direkte med pasienter.
  • Møter som kan avholdes som videomøter og lignende, organiseres på denne måten.  
  • I enhver sammenheng bes det om at de som har forkjølelseslignende symptomer holder seg hjemme.

 

Situasjonen knyttet til koronaviruset må påregnes å kunne endre seg raskt. Vi vil følge denne nøye og formidle oppdaterte råd ettersom situasjonen utvikler seg.

 

Når det gjelder råd til den enkelte om hvordan en bør forholde seg til situasjonen vises til Folkehelseinstituttets til enhver tid oppdaterte informasjon som finnes på deres hjemmeside fhi.no .

;