Kommuneøkonomien strupes - velferdstjenestene rammes

Fagforbundet Trøndelag mener Høyreregjeringens statsbudsjett er ikke lystig lesning for innbyggerne i våre kommuner, særlig ikke for dem som er avhengig av velferdstjenestene.

16.12.2020
Sist oppdatert: 03.03.2021

 

Budsjettet blir i disse dager vedtatt i Stortinget med Fremskrittspartiets støtte. En ting er klart; kommuneøkonomien strupes og velferdstjenestene får svi. Fagforbundet Trøndelag mener at den svake kommuneøkonomien vil gjøre det vanskelig å gi innbyggerne gode velferdstjenester.

Statsbudsjettet gjør det vanskeligere for kommunene å tilby innbyggerne en god skole, verdig eldreomsorg og et trygt helsetilbud. Norske kommuner er ikke tilgodesett med noe ekstra i neste års budsjett.

Kommuner med færre enn 10 000 innbyggere vil få like mye, eller mindre, penger å rutte med det neste året. Små kommuner vil få mindre midler til å følge opp barna i skolen. Innbyggere må reise lenger for å få den hjelpen de trenger, og det blir færre som kan jobbe på sykehjemmet og pleie dem som bor der.

Fagforbundet gjennomførte i høst en undersøkelse blant politikere og rådmenn i kommunene, før statsbudsjettet ble lagt fram. Seks av ti kommuner forventet underskudd i 2020. Åtte av ti kommuner hadde vurdert, planlagt eller gjennomført reduksjoner i kommunale tjenester. Fire av ti kommuner hadde vurdert, planlagt eller gjennomført oppsigelser. Dette viser at kommunene behøver større overføringer for å opprettholde gode velferdstjenester.

Den siste tiden har vist at det er et behov for sterke fellesskapsløsninger. Skal vi i Trøndelag klare de utfordringene samfunnet kommer til å møte de neste årene, er vi avhengige av sterke, offentlige velferdstjenester. Fagforbundet Trøndelag mener kommunene må få styrket sin økonomi for å skape en bedre hverdag for folk der de bor.

 

;