Postkom med på laget

Vi har hatt planleggingssamling for å stake ut kursen for 2020. Det var ekstra gledelig at Postkom var med. – Vi har blitt godt tatt imot og har tro på at dette blir bra, sier to tillitsvalgte fra Postkom.

22.11.2019
Sist oppdatert: 19.12.2019

Regionsstyret, fagforeninger, yrkesseksjoner, pensjonistutvalg og ungdomsutvalg var samlet til planleggingssamling ved ærverdige Refsnes Gods. I tillegg var Ronald Eriksen (kretstillitsvalgt i Postkom Oslo, Akershus og Østfold) og Andreas Vang (ungdomstillitsvalgt i Postkom Oslo, Akershus og Østfold) på plass. Vi har allerede startet prosessen med sammenslåingen i vår regionen og fra 2020 blir det offisielt. Da blir vi mange flere og enda sterkere.  

Positive til fremtiden

Fagforbundet Oslo tok en prat med Ronald og Andreas under lunsjen den siste dagen.

Hvordan har det vært på planleggingssamling med Fagforbundet Oslo?

– Veldig interessant. Det ligner på det vi driver med fra før. Det er mye av de samme problemstillingene med privatisering og anbudsutsetting, sier Ronald Eriksen. 

Medlemmene til Fagforbundet Oslo har i en årrekke kjent anbudsregime på kroppen og når Postkom går inn i Fagforbundet blir vi enda flere på laget som kan stå opp mot høyresiden i norsk politikk. 

Hvordan går sammenslåingen av ungdomsutvalgene Andreas?

– Dette blir veldig bra. Dere er langt flere, men da blir det mange flere å samarbeide med. Vi har jobbet mye med handlingsplanene under samlingen og det gikk fint, sier Andreas Vang. 

Har dere blitt godt tatt imot?

– I høyeste grad. Mye bra folk her og det er lett å gli inn i gruppa. Dette blir bra og vi er positive fremover, avslutter sier Eriksen. 

Siste fra regionsstyret

De to viktigste sakene fra regionsstyret 21. november var valgkamp og heltidsprosjektet.

  • Evalueringen av valgkampen sto på agendaen. Det ble som kjent valgseier til de partiene Fagforbundet Oslo mener bør styre hovedstaden (Ap, SV og Rødt). I tillegg brukte flere stemmeretten. Regionsstyret var godt fornøyd evalueringen, men påpekte også at det er flere ting å forbedre til fremtidige valgkamper.
  • Neste sak var status om hvordan vi jobber med heltidsprosjektet i Oslo kommune. Det ble diskusjon om prosess, rutiner og organisering av arbeidet. 

Noen bilder fra samlingen

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="73366" description1="Ungdomsutvalget med Andreas fra Postkom til venstre." description2="" href="" type="imageTemplate"}{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="73370" description1="Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst" description2="" href="" type="imageTemplate"}{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="73368" description1="Yrkesseksjon samferdsel og teknisk" description2="" href="" type="imageTemplate"}{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="73367" description1="" description2="" href="" type="imageTemplate"}{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="73369" description1="Yrkesseksjonen helse og sosial" description2="" href="" type="imageTemplate"}
;