Oslo Høyre vil ta fra pensjonistene

Høyre vil innføre innskuddspensjon for de ansatte i Oslo kommune. – Vi kaller dette et pensjonsran fordi det kan innebære en kraftig redusering av pensjonen, sier Vidar Evje.

02.01.2020
Sist oppdatert: 02.01.2020

Oslo Høyre vil endre pensjonsordningen for de ansatte i Oslo kommune. Dagens ytelsesbaserte pensjonsordninger gjør at du får pensjon hele livet. Det er en forutsigbar og trygg ordning for de ansatte.

Ved innskuddspensjon betales det en andel av lønnen din inn i ditt eget pensjonsfond som utgjør din pensjon. Det er knyttet risiko til en slik ordning, det er usikkert om den varer livet ut og den straffer de unge som akkurat har startet i arbeidslivet.  

Det er særlig yngre arbeidstakere som blir straffet.

– Vi har allerede fått levealedersjustering som gjør at dagens unge må jobbe til de er over 70 for å få den samme pensjonen fra folketrygden som dagens arbeidstakere får når de er 67. Når Høyre nå i tillegg mener unge skal få en mye dårligere pensjonsordning enn deres eldre kolleger føler mange at det er en straff. Høyres mantra er at det skal lønne seg å arbeide. Da kan ikke belønningen være at man straffes ved å få en dårligere pensjon, sier 1. nestleder i Fagforbundet Oslo Vidar Evje til Dagsavisen. 

Fagforbundet Oslo sier klart nei til forslaget fra Oslo Høyre.  

Les hele saken i Dagsavisen.

;