Glad for være en del av fellesskapet

(Foto: Privat.)

Heidi Randem har vært fagorganisert i over 40 år og er arkivleder i Utdanningsetaten. Hva er en arkivars første bud? Hvilket råd har hun til fremtidas fagorganiserte? Vi tok en prat med Heidi.

13.01.2020
Sist oppdatert: 13.01.2020

Hvor lenge har du jobbet i kommunen?

– Jeg har jobbet i Oslo kommune siden 1979 og jobbet med regnskap hos kemneren frem til 1988. Deretter startet jeg i vikariat i arkivet i Oslo Veivesen i 1995 etter å ha vært delvis hjemmeværende med barn. Etter noen år gikk ferden videre til Samferdselsetaten i 1997 frem til 2003 hvor jeg begynte i Skoleetaten nå Utdanningsetaten, sier en blid Heidi Randem. 

Hva er det som gjør at du trives i jobben din?

– Jeg trives veldig godt i jobben min. Ingen dager er like. Det har skjedd mye på dette fagfeltet, og vi er bare i startgropa. Endringene og utviklingene kommer i høy fart.

Hvordan er kollegene dine?

– Vi har et veldig godt samarbeid. Sammen jobber vi for at brukerne skal få en bedre hverdag og gir hverandre gode råd ved behov. Er det noe man lurer på er det alltid fint å kunne spørre flotte kollegaer. Jeg opplever at de er dedikerte innenfor fagfeltet med god yrkesstolthet og ønske om å gjøre en forskjell.

Hvor lenge har du vært fagorganisert og hvorfor er det viktig?

– Jeg har vært organisert siden 1979. Det er viktig å være organisert. Uten fagbevegelsen hadde vi ikke hatt 5 ukers ferie, velferdspermisjoner og andre goder. Det er viktig å være en del av fellesskapet. Det er trygt å vite at jeg har noen i ryggen i å ivareta meg og mine rettigheter, takket være fagbevegelsen.

Har du noen råd til den yngre generasjonen i arbeidslivet? Hvorfor bør de organisere seg?

– Det er viktig å ha fagbevegelsen i ryggen. Fagforeninga jobber og støtter deg når du har behov for det. Selv om det er organisasjonsfrihet i Norge, har du uten organisasjonstilhørighet ingen til i stå på for dine krav eller fremforhandle på dine vegne overfor arbeidsgiver.

En arkivars første bud

Hva er en arkivars første bud?

– Det er å ivareta rettighetsdokumentasjonen. Vi har de nødvendige kunnskap om langtidslagring og ikke minst å kunne gjenfinne dokumentasjon senere, selv etter konverteringer og migreringer til nyere systemer, sier Randem.

Hva gjør egentlig en arkivleder?

– En arkivleder har ansvar for organets arkiv. Ansvaret omfatter oppgaver knyttet til arkivfangst, klassifisering, fordeling av saker og arkivlegging ihht vedtatte lover og regelverk, herunder forvaltningsloven, offentlighetslova og arkivloven med forskrifter.

Hvordan starter din arbeidsdag?

– Jeg starter med å åpne epost og går gjennom brukerhenvendelser. Det er mye kontakt med saksbehandlerne, både i administrasjonen og fra alle de 180 skolene. Nå som prosjektet for innføring av Websak er mer eller mindre over, er det mye fokus på digitalisering og samhandling, der integrasjon mot de øvrige fagsystemene er i fokus. Det er mye møter med de systemansvarlige for den enkelte fagsystem.

Hvordan avslutter du arbeidsdagen?

– Det er ingen faste rutiner. Arbeidsdagen varierer mye, det er blant annet mye møtevirksomheter.

;