100 år!

For hundre år siden ble forløperen til Fagforbundet stifta.

13.02.2020
Sist oppdatert: 13.02.2020

Forbundet som starta med noen få tusen medlemmer, er i dag en organisasjon med over 390 000 medlemmer. Vi representerer dem som bygger, vedlikeholder, gir omsorg og driver landet. Vi er et mangfoldig fellesskap som vi er stolt av.

Vår viktigste kampsak har vært, og er fortsatt, et trygt og rettferdig arbeidsliv. Med deg og andre medlemmer på laget, fortsetter vi kampen mot økende forskjeller og for et rettferdig samfunn. Sammen skal vi jobbe for hele, faste stillinger, at alle skal ha ei lønn å leve av og tak over hodet. Vi skal bygge videre på vår stolte tradisjon, og sammen skape et mer solidarisk samfunn – for alle.

;