Webinar om tariffoppgjøret i tariffområde PBL

Dette ble gjennomført som digitalt informasjonsmøte 16. oktober, men kan sees også i ettertid.

19.10.2020
Sist oppdatert: 19.10.2020

Informasjonsmøtet avholdes som et webinar, du kommer inn i webinaret ved å benytte følgende lenke:
(trykk på eller kopier lenken og lim inn i nettleseren Chrome)


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFmOWJjMTktYzg3YS00N2Q0LWJiOTYtYjdiZGQ2YzgyNWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4184b6d-bcdb-42c7-84cd-5cd5a765d65b%22%2c%22Oid%22%3a%22bb9692d1-396e-4ce5-b1ed-6f5a26554a24%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

;