Mette Nord: Det handler om rettferdighet!

Forbundsleder Mette Nord og Streikeleder ved Sykehuset i Kristiansand Simon Abraha er sikre på seier i kampen om pensjonsopptjening for alle ansatte i sykehusene. (Foto: Fagforbundet)

Mette Nord holdt en poengtert appell til de streikende medlemmene ved Sørlandet sykehus, Kristiansand i dag 31. mai. Hun berømmet streikekomiteen og de streikende for godt kamphumør og solid organisering. Hun gjorde det krytsallklart at dette er en kamp vi MÅ vinne slik at vi kan få en mer rettferdig opptjening av tjenestepensjon også i sykehusene.

31.05.2019
Sist oppdatert: 11.06.2019

Mette Nord møtte rundt 30 streikevakter utenfor sykehuset i Kristiansand der hun i tillegg til å hilse på og snakke med streikevaktene holdt appell om hvor viktig denne kampen er. Vi har gjort et nøye streikeuttak for å sikre at vi ikke rammer liv og helse og at pasienter i minst mulig grad blir berørt. -Det er arbeidsgiver vi vil ramme med streiken, ikke pasientene!