Forbudt å bruke uregistrerte vikarbyråer

1. januar fikk vikarbyråene melde- og registreringsplikt. Arbeidstilsynet har opprettet et register over godkjente foretak. Byråer som ikke er registrert her, er det dermed forbudt å bruke.

05.03.2009 av Maria Wattne
Sist oppdatert: 18.03.2009

Forskrift om obligatorisk melde- og registreringsordning for bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft i Norge trådte i kraft 1. januar 2009. Etter to måneder slår Arbeidstilsynet i dag fast at bemanningsforetak som ikke er registrert i Arbeidstilsynets register nå, driver ulovlig.

 

Sikre skikkelige vilkår

Hensikten med meldeplikten og registeret er å fremme seriøs utleievirksomhet og sikre de utenlandske arbeiderne skikkelige vilkår på det norske arbeidsmarkedet. Useriøse vikarbyråer har det vært graverende eksempler på i den siste tida, både i Oslo og Rogaland. Nå kan du som tillitsvalgt selv undersøke vikarbyråene som din kommune har tenkt å bruke - eller allerede bruker. Ifølge Arbeidstilsynet er det bare å gå inn på Arbeidstilsynets hjemmeside og sjekke hvilke vikarbyråer det er lovlig å leie fra.

 

NB! Slå opp org.-nummer

Ved søk i registeret, kommer først alle foretak som tilfredsstiller søkekriteriet i Enhetsregisteret fram. Det er viktig å huske på at dette ikke er lista over godkjente bemanningsforetak. Du må klikke på det aktuelle organisasjonsnummeret for å få vite om foretaket er godkjent eller ikke.

 

Les mer: Om meldeplikta og registeret  - Fakta om innleie av arbeidstakere    -  Dagsavisen 11.03.09: Leier inn arbeidskraft ulovlig  -  Magasinett 05.02.09: Bare 250 av 1800 registrert

;