Fortsatt åpent om hårklipp på søndager før jul

Til tross for lange og intense forhandlinger lykkes ikke Fagforbundet og NHO å finne en endelig løsning på spørsmålet om åpne salonger på søndager før jul.

07.12.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 07.12.2018

Det betyr at frisørsalonger kan holde åpent denne jula.

--Vi håpet å få denne saken løst nå rett før jul, men vi må erkjenne at det vil ta litt lengre tid. Vi fikk til en protokolll med NHO som vi håper skal gi oss en varlig løsning, sier Ingunn Jakobsen i Frisørenes fagforening. Dette er avtalen som partene kom fram til: 

Til medlemmer/medlemsbedrifter

Som kjent er NHO Service og Handel og Fagforbundet uenig i forståelsen av reglene omkring søndagsåpne frisørsalonger før jul.
Partene har blitt enige om i fellesskap å rette en henvendelse til departementet for å få deres syn på lovligheten av søndagsarbeid for frisører i desember måned.
Dette er en prosess som fort kan ta litt tid og det er lite sannsynlig at vi derfor vil få en avklaring i løpet av desember 2018.

I påvente av en slik avklaring kan arbeidsgiver/arbeidstaker forholde seg på følgende måte:

- Frisørsalonger kan holde åpent de tre siste søndagene før jul (9., 16. og 23. desember 2018).
- Frisørsalongene kan arbeide slik de har gjort tidligere.
- I frisørsalonger som ikke er bundet av Frisøroverenskomsten må adgangen til å pålegge søndagsarbeid vurderes konkret i hvert tilfelle.
- I frisørsalonger bundet av Frisøroverenskomsten, skal arbeid på søndager være frivillig og drøftes med tillitsvalgte, samt avtales skriftlig, se punkt 4.5.

Ved usikkerhet om søndagsarbeid, kan både arbeidsgiver og arbeidstaker ta kontakt med sine respektive foreninger for juridisk bistand.

Vi oppfordrer alle til å forsøke å finne omforente og gode løsninger.


Med vennlig hilsen

Fagforbundet og NHO Service og Handel /NFVB

;