Fagbladet: Frisørene ønsker kortere arbeidsdag, men vil ha lønnskompensasjon

(Foto: Kathrine Geard)

Frisørkjeden Cutters har kuttet ned på arbeidsdagen. Frisørenes Fagforening er positiv til sekstimers dag, men ikke uten lønnskompensasjon.

18.09.2019 av Mette K. Haugen
Sist oppdatert: 18.09.2019

- Cutters har ikke innført det vi mener med seks-timersdag, understreker leder i Fagforbundet Frisørenes Fagforening, Ingunn Reistad Jacobsen, og viser til at ansatte da måtte ha fått lønnskompensasjon, altså beholdt 100 prosent lønn.

Frisører Fagbladet har intervjuet sier at de jobber mer effektivt når dagen er kortere, og faktisk tjener mer enn før.

– Med fulle lister vil du øke lønna. Men det er mange negative sider ved provisjonssystemet. Det er for tidlig å si hvordan det påvirker Cutters-frisørene. Vi er bekymret for langtidsvirkningene, sier Jacobsen.

Cutters tilbyr ikke noen annet enn en rask og rimelig klipp. Frisørene får dermed en mindre variert arbeidsdag enn kolleger som også vasker, føner, farger eller står i kassa.

– I Cutters klipper de bare og det er en av de største belastningene i yrket. De er nødt til å klippe fort for å tjene bra.

Frisøryrket er generelt fysisk hardt. Den nasjonale statistikken som Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) lager om arbeidsmiljø og helse viser at frisøryrket er en av verstingene når det gjelder indikatorer som nakke- og skuldersmerter, armsmerter og hudplager.

«Ser man på diagnoser domineres bildet av muskel- og skjelettdiagnoser og psykiske diagnoser. Man kan også se at yrket frisør kommer høyt blant begge kjønn og innen flere diagnosegrupper, dog med unntak av hjerte- og karsykdommer.» På indikatoren «Oppbrukte sjukepengerettigheter» ligger frisør helt på topp etterfulgt av annet manuelt arbeid som sjåføryrker, byggearbeider og renholder.

Frisørenes Fagforening mener derfor innføring av seks-timersdag vil være positivt for en bransje som sliter. Men de ønsker ikke være en deltidsbransje.

– Vi ser at mange arbeidsgivere som ønsker mindre dødtid nærmest har innført seks-timersdag ved bare å tilby 80 prosent stillinger og uten noen form for lønnskompensasjon. Dette ønsker vi å endre på, sier Jacobsen.

Mange rømmer yrket av ulike grunner, selv om statistikken også viser at frisører flest trives svært godt i jobben sin. Jacobsen tror seks-timersdag kan fungere som en gulrot for å bli i yrket.

Les hele saken i Fagbladet. 

;