Til hovedinnhold

Notis: Økende konkurranse­

LO Fredrikstad demonstrerer mot konkurranseutsetting av renhold.  *** Local Caption *** \\FSRV-FOT02\Bildearkiv\Bilder\Bildearkiv 2008\Info

LO Fredrikstad demonstrerer mot konkurranseutsetting av renhold. *** Local Caption *** \\FSRV-FOT02\Bildearkiv\Bilder\Bildearkiv 2008\Info (Foto: Anders Hamre Sveen)

Ifølge Renholdsnytt blir nesten to tredeler av renholdet i Europa konkurranse­utsatt. I Norge har det økt med 16 prosent­ på ni år.

15.02.2017 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 15.02.2017

Omtrent 65 prosent av renholds­omsetningen var i 2014 konkurranse­utsatt, i de 20 landene som omfattes av EFCIs (European Federation of Cleaning Industries) nyeste under­søkelse for Europa.

For de resterende 35 prosent ble renholdet utført med egne ansatte. Nederland har størst andel konkurranse­utsetting med hele 87 prosent, fulgt av Østerrike (82), Luxembourg og Portugal (80), Spania (79) og Stor­britannia (75). Norge lå på 61 prosent og dermed litt under gjennom­snittet.

Tilsvarende tall for Norge var både i 2005 og 1994 45 prosent konkurranse­utsetting. Konkurranse­utsettingen har økt i 19 av landene, mens i Belgia ikke har vært noen endring siden 2005. Lavest konkurranse­utsetting finner vi i 2014 i Tsjekkia (43), Sveits og Ungarn (50), og Polen (51). Ifølge de ferskeste anslagene fra NHO Service utgjør det samlede norske renholds­markedet ca. 17,8 milliarder kroner (inkludert alt privat, offentlig og in-house).

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?