Til hovedinnhold

Klarte å stoppe konkurranseutsetting – renholdere fikk beholde lønn og pensjon

Renholderne Kirsten, Sølvi og Chayuba fryktet det verste da Høyre-kommunen Hole skulle konkurranseutsette jobbene deres. Hva ville skje med jobbene deres, kvaliteten på renholdet, med lønningene, med pensjonene? Sammen med Fagforbundets hovedtillitsvalgt Une Selte (helt t.v.) tok de opp kampen for jobbene sine.

Renholderne Kirsten, Sølvi og Chayuba fryktet det verste da Høyre-kommunen Hole skulle konkurranseutsette jobbene deres. Hva ville skje med jobbene deres, kvaliteten på renholdet, med lønningene, med pensjonene? Sammen med Fagforbundets hovedtillitsvalgt Une Selte (helt t.v.) tok de opp kampen for jobbene sine. (Foto: Jan Lillehamre)

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Hole kommune, Une Selte, hadde en av sine beste stunder som tillitsvalgt i juni i år. Et halvt års kamp mot konkurranseutsetting ble kronet med seier.

29.08.2017 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 04.09.2017

30 renholdere og to vedlikeholdsarbeidere fikk beholde jobb, lønn og pensjon etter en thriller av en avstemning i kommunestyret. Det var knappest mulig flertall for å konkurranseutsette renhold og vedlikehold, men på tampen snudde en uavhengig Høyrerepresentant. Han ønsket ikke å skape usikkerhet for de ansatte, og fikk følge av en KrF-representant. Dermed skjønte det borgerlige flertallet at de ikke lenger hadde flertall for konkurranseutsetting, og valgte å bli med på et enstemmig vedtak om å beholde renholdet i kommunal regi.

Gledestårer og applaus

Vedtaket ble mottatt med gledestårer og applaus hos renholdere og vedlikeholdsarbeidere som fikk beholde jobb, lønn og pensjon, og muligheten til å gå av med AFP.

– Dette hadde ikke skjedd hvis ikke Fagforbundet Hole, med hovedtillitsvalgt Une Selte i spissen, hadde lagt ned en fantastisk innsats i forkant, blant annet med å bearbeide politikerne, sier nestleder og hovedtillitsvalgt Magnus Langstrand i Ringerike kommune.

Thon-effekten

Da Hole kommunes største skatteyter, eiendomsmagnaten Olav Thon plasserte pengene sine i en stiftelse i 2013, måtte politikerne i kommunen stramme inn på en rekke områder. Etter en omfattende nedbemannings- og omorganiseringsprosess bestemte politikerne seg i 2016 for å se på konkurranseutsetting av alle tjenestene i kommunen. De ansatte hadde allerede gjennomført en tøff økonomisk snuoperasjon, spart 39 millioner kroner, og lojalt fulgt opp kommunestyrets budsjettvedtak.

I desember 2016 fikk renholderne i kommunen en særdeles utrivelig julegave. Jobbene deres skulle settes ut på anbud.

– Vi følte at vi hadde gjort en veldig god jobb med omorganiseringen, også skjer dette i desember. God jul liksom, bemerker Selte.

Deltar på alle møter

Dermed var arbeidet for å sikre medlemmenes jobber i gang. Une Selte, eller en annen fra styret i fagforeninga har deltatt på alle administrasjonsmøter og hvert eneste politiske møte de siste to-tre åra.

– Jeg tror det å være politisk aktiv og være på de møtene man kan være, og høre hva som skjer er veldig viktig.

I tillegg har hun fått god hjelp av Omstillingsenheten ved hovedkontoret som har besøkt kommunen og bistått flere ganger. Og de har et velfungerende trepartssamarbeid i kommunen. Fagforbundet Hole har et godt samarbeid med Arbeiderpartiet, SV og Sp, samt en egen samarbeidsavtale med Ap, både sentralt, på fylket og lokalt.

Medlemmene stilte i kommunestyre

Noe av det viktigste var å få de berørte medlemmene til å komme på kommunestyremøtet når avgjørelsen skulle tas.

– Vi fikk manna opp alle de ansatte til å komme på kommunestyremøte. Mange hadde gruet seg så de ikke fikk sove. Men jeg tror det var helt avgjørende. Da fikk politikerne se ansiktene bak vedtaket. Da blir det ikke bare tall, fastslår Selte.

Det sterkeste for Une Selte var å se gleden hos folk som har jobbet i kommunen en manns- og kvinnealder da avgjørelsen endelig falt og arbeidsplassene var sikret.

– Å se den gleden, det er nesten så jeg kunne si at jeg ikke hadde behøvd lønn den måneden. Man ser at det nytter, og hvor viktig det er å ha en stor organisasjon i ryggen, sier Selte.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?