Til hovedinnhold

Verneombudsmøtene - påbudt oppmøte

Verneombudsmøtene er den viktigste samarbeidsarenaen for verneombud. I møtene har vi et felles ansvar for å støtte hverandre faglig, dele kunnskap, hjelpe hverandre med krevende saker og finne gode løsninger sammen

08.04.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 07.05.2019

Vi må alle bidra til å utvikle møtene slik at de blir gode arenaer for læring og problemløsning.

Frivillig?

Verneombudsmøtene er en viktig del av vervet og svaret er enkelt. Det er møteplikt! Og er det møteplikt, så må også møtene være gode. Alle må oppleve at de har noe igjen for å delta, og at de har noe å bidra med. Vernearbeid er ikke noe sololøp – det er «sammen vi blir sterke».

Møter eller klagemur?

Det er viktig å være åpen for alle saker som verneombud ønsker å diskutere, men det er lett å havne i den fella at vi bruker altfor mye tid på problemsaker. Tar vi runden rundt bordet, og alle kommer med hver sin vanskelige sak, kan vi bli ganske så motløse og desillusjonerte av møtene. Vi ønsker vel heller å bli mer motivert av møtene? Vi må derfor bruke tid på å diskutere hvordan vi vil ha møtene, hvordan vi skal bruke tida, og hva vi vil ha ut av møtene.

Kan leder hindre verneombudsmøte?

Det kan bare skje når noe akutt kommer i veien. Det er en del av vervet og arbeidsgiver skal ikke legge hindringer i veien for det. Samtidig må vi som verneombud opptre ryddig og ha en møteplan for hele året. Leder må få møteplanen, så leder kan planlegge og tilrettelegge.

Det kan være smart å ha møtene i forkant av møtene i arbeidsmiljøutvalget (AMU), slik at alle kan være med og diskutere sakene som skal opp. Det gir styrke til hovedverneombudet å komme til AMU, vise til diskusjon blant verneombudene og å kunne si – «dette er en samlet vernetjeneste blitt enige om». Et annet tips til innhold på møtene er å invitere ledere inn, enten for diskusjon eller orientering. Min erfaring er at ledere stiller opp, og at både leder og verneombud synes dette er nyttig. Det er også et bra signal at vi verneombud viser at vi tar initiativ, og ikke bare sitter og venter på at leder tar initiativet. Bruk også bedriftshelsetjenesten til faglig påfyll.

Finnes ingen fasit

Verneombudsmøter er ulike fra virksomhet til virksomhet. Det finnes ingen fasit for hvordan de bør være. Det viktige er at dere eier møtene sammen, diskuterer hvordan dere vil ha det og jobber sammen for å få møter som gir styrke og kunnskap til hvert enkelt verneombud og til hele gruppa! Godt møte!

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?