Til hovedinnhold

Tanker om IKT fra faggruppen

Her kommer noen tanker fra en av faggruppens medlemmer om IKT, digitalt lederskap og livslang læring.

06.01.2020 av Per-Kristian Svardal
Sist oppdatert: 19.10.2020

Fagforbundets IKT-faggruppe er en engasjert gruppe med som ønsker å være bevisst på utvikling og riktig bruk av IKT i arbeidslivet og i samfunnet. Dagens arbeidsliv kan forandre seg meget raskt og det er viktig at ansatte også har kontroll på egen regi. Noen tiltak kan være livslang læring i samarbeid med bedrift og ansatte. Livslang læring vil si at du aldri blir ferdig utlært, selv når du er ferdig med utdanningen din.

Lederskap kan være mangelfullt, men det  å  ha gode ledere som kan stimulere med  god moderne transformasjonsledelse som  gir rett motivasjon, opplæring, trening og positiv energi som sørge for at kunder får levert «tjenestene» medvirker til å sikre arbeidsplassene, noe som gagner de ansatte.

Nye arbeidsprosesser kommer etter hvert og alle må være omstillingsvillige og fagforeninger bør involveres tidlig i organisasjonsprosesser og være med i valget av teknologiske tiltak og ansettelse av ledere i bedriftene. Medarbeidere som tenker positivt og øker sin egen kompetanse kan påvirke kollegaens utvikling slik at  mange kommer til å lykkes.

Selv hadde jeg gått en stund og tenkt at jeg ønsket faglig påfyll. Men hva? Jeg ville at det skulle være faglig interessant og noe jeg kunne ha nytte av i jobben. Valget jeg landet på var nettstudiet digital sikkerhetskultur som er utviklet i samarbeid med NorSIS og gir innsikt både innen cyber-/informasjonssikkerhet, sikkerhetsledelse og risikostyring, og ikke minst de menneskelige faktorene som spiller inn.

Det å sette sammen en studiemodell som kombinerer arbeidsliv og planlegger forelesninger kan være en utfordring, ikke minst å få riktig kompetanse – ikke gårsdagens utdanningsløp. Mange tiltak er gode, men det er krevende å få spisset ny kompetanse, utdannings stedene ligger dessverre bak næringsliv/ arbeidsliv for de som har arbeidet en stund.

Det snakkes mye om digitalisering rent generelt i dagens samfunn, mye mulig fokuset bør gå ned på mindre enheter der innovasjon utvikles i små grupper for å få til bedre rammeverk, byggekloss prinsippet som er separate innen systemutvikling, men kan kobles sammen etter hvert med god integrasjon seg imellom istedenfor store tunge systemer (fossefall) som er utdatert når de trer i kraft. Sett fra løsningsdesigners hode kan dette være bedre struktur og bedre løsning.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?