Stopp lønnstyveriet!

Landsstyret i Fagforbundet mener det er gledelig at økningen av sosial dumping i byggebransjen ser ut til å ha stoppet opp. Samtidig er vi bekymret over at sosial dumping sprer seg til andre bransjer og sektorer. Dermed fortsetter lavlønnskonkurransen, som fører til utnytting av arbeidsfolk og økt ulikhet i Norge.

14.03.2019 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre
Sist oppdatert: 14.03.2019

Regjeringa og NHO har gang på gang vist at de ikke ivrer etter effektiv kontroll av de ulike formene for innleie av arbeidskraft. Stadig nye former for omgåelser av lovverket tas i bruk. Omfanget av innleie og tallet på bemanningsbyråer har lenge vært økende. Viljen til å unngå arbeidsgiveransvar og øke egen fortjeneste på bekostning av arbeidstakerne, har vist seg å være stor. Det har ikke minst den pågående rettssaken mot Aleris/Stendi vist.

Kommunene må bekjempe løsarbeid

Når regjeringa verken vil eller evner å stoppe denne utviklingen, må Kommune-Norge trå til for å bekjempe sosial dumping i arbeidsmarkedet. Det er nå avgjørende at kommunene tar et sterkere lederskap i kampen mot løsarbeidersamfunnet, og bidrar til å få slutt på alle former for utnyttelse av arbeidstakere.

Mange kommuner har vist at de tar problemene på alvor gjennom vedtak mot sosial dumping, ved å jobbe for en heltidskultur og ved å velge å utføre de kommunale tjenestene selv. Det er behov for at kommunene starter en dugnad for å hindre utbredelsen av løsarbeid, blant annet gjennom kontroll av praksisen med innleie av arbeidere hos sine leverandører.

Tillitsvalgte i offentlig sektor må bli vaktbikkjer mot sosial dumping og lovløshet i arbeidsmarkedet, ved at de får innsyn i arbeidsvilkårene hos leverandørene. Fagforbundet gir vår fulle støtte til Arbeiderpartiets forslag om å gi tillitsvalgte innsyn i arbeidskontrakter, lønns- og arbeidsvilkår hos de private aktørene som leverer tjenester til offentlig sektor.

Få slutt på lønnstyveriet!

Vi er nå i en situasjon hvor kontrollen av arbeidslivets lover og forskrifter har alvorlige mangler. På nye områder, også i offentlig finansierte velferdstjenester, ulovlig lave lønninger, manglende overtidsbetaling og andre rettigheter som arbeidstakerne har krav på etter arbeidsmiljøloven. Fagforbundet ser på dette som lønnstyveri.

Landsstyret i Fagforbundet krever at kommunene og staten forsterker arbeidet mot sosial dumping i arbeidsmarkedet, og at de stopper lønnstyvene som stjeler lønn og rettigheter fra arbeidstakerne.