Til hovedinnhold

Innsyn i e-post og private filer

En arbeidsgiver kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer i to tilfeller. Det første er når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten, det andre er ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter.

22.01.2021 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 19.02.2021

Når innsyn er tillat og hvordan arbeidsgiver i så fall skal gå frem, er regulert i en egen forskrift (Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale). Forskriften gjelder også sletting når arbeidsforholdet tar slutt.

Disse reglene gjelder både nåværende og tidligere arbeidstagere.

Reglene gjelder imidlertid ikke studenter ved universitet og høyskole eller organisasjoners og foreningers innsyn i frivilliges og tillitsvalgtes e-postkasse.

Les mer her: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/personvern-pa-arbeidsplassen/innsyn-epost-filer/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?