Til hovedinnhold

Hva er overheng og glidning?

Hvorfor er det sånn at du ikke nødvendigvis får 1,7 prosents lønnsøkning når rammen for lønnsoppgjøret er 1,7 prosent? Det er fordi det vi kaller overheng og glidning trekkes fra den totale ramma for lønnsoppgjøret - det skal vi prøve å forklare her! 

04.10.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 10.01.2024

Når vi snakker om lønnsoppgjørene referer vi ofte til en ramme - det vil si det hvor mye penger partene forhandler om. Grunnen til at vi forholder oss til en ramme er frontfagsmodellen - det vil si at resultatet i lønnsforhandlingene i frontfaget - legger rammene for resten av lønnsforhandlingene. 

Ramma er den totale økningen i gjennomsnittslønna fra et år til det neste. Grunnen til at vi regner inn overheng er at vi starter lønnsforhandlingene normalt sett i mai. Derfor får du ikke årets lønnsøkning hele året. Vi oppgir ramma i prosent - men lønna di kommer jo i kroner og øre.

Så hvis ramma for lønnsoppgjøret i år tilsvarer 6000 kroner og dette gis fra juli, betyr det at lønna di øker med 1000 kroner per måned. Men neste år betyr denne økningen 12 000 kroner i lønnsutgifter for arbeidsgiver. Og det må vi ta hensyn til i neste års forhandlinger.

Vi har prøvd å forklare i filmen under:

Hvorfor får du ikke 1,7 prosent mer i lønningsposen etter et lønnsoppgjør med en ramme på 1,7 prosent? from Fagforbundet on Vimeo.

Overhenget er - sagt på en annen måte - forskjellen mellom den gjennomsnittlige lønna di ifjor og lønna di i januar i år. Det er altså et tillegg du har "fått" i fjor, men først får full effekt i år.  Og det regnes inn - det vil si trekkes fra ramma - i årets lønnsoppgjør.

På samme måte må vi ta hensyn til glidning. Glidning er alle tillegg som gis utenom lønnsoppgjøret - som ansiennitetsopprykk, lønnsopprykk på grunn av etter- og videreutdanning, eller fordi du har fått mer ansvar på jobben. Dette trekkes også fra ramma det forhandles innenfor. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?