Oppgjøret i LHL i havn - Norlandia barnehager og Unicare BAB går til mekling

(Foto: Fagforbundet)

Forhandlingene for ansatte i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) kom i havn med godt resultat, mens oppgjørene for Norlandia barnehager og UNICARE BAB går til mekling. Alle tre tilhører arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

03.06.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 04.06.2019

Det ble et flott resultat for de ansatte i LHL. Vi fikk på plass et generelt tillegg på kroner 11000,- fra 1. april 2019. Her blir minstelønnssatsene hevet tilsvarende.

Her er protokollen fra de tre oppgjørene

Ansatte i Norlandia barnehager må smøre seg med tålmodighet. Dette mellomoppgjøret går til mekling. Tilbudet var alt for langt unna den økonomiske ramma i frontfaget.

Det samme gjelder også for de ansatte i UNICARE BAB. Også dette oppgjøret går til mekling. Det var heller ikke her enighet om den økonomiske ramma.

Meklingsdatoer kommer vi tilbake til seinere.

 

;