Nå vil også Ap skrote New Public Management

Endelig er det enighet om at New public management var en dårlig idè for offentlig sektor. F.v Stein Gulbrandsen, Jonas Gahr Støre og Trond Helland. (Foto: Renate Tårnes)

Arbeiderpartiets leder har tatt til orde for å bytte ut New public management i offentlig sektor med en tillitsreform. Det er musikk i ørene til Fagforbundet, som lenge har jobbet for å skrote en styringsform som ikke tar hensyn verken brukere eller ansatte.

21.11.2019 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 21.11.2019

Jonas Gahr Støre tok selvkritikk på vegne av partiet for at de ofte har stått på systemet sin side og ikke alltid vært oppmerksom på arbeidshverdagen til de ansatte i offentlig sektor. Han erkjente at de ofte har falt for fristelsen til å regulere i detalj, noe som har gjort rommet for fagfolk mindre.

– Å styre etter mål har blitt til en pervers, detaljert målstyring som ikke tjener noen. Jeg møter altfor mange fagfolk i offentlig sektor som ikke synes de får gjort jobben sin skikkelig. De er tvunget inn i en arbeidshverdag hvor de måles i detalj på produksjon, ikke på hvordan de hjelper andre mennesker, sa Ap-lederen på LO Stats kartellkonferanse på Gol.

– Vi må bytte ut «new public management» med en «tillitsreform». Med en styring av offentlig sektor bygget på nærhet til brukerne, respekt for fagfolk og involvering av de ansatte.

Godt nytt for fagbevegelsen

New Public Management har hatt som mål å effektivisere offentlig sektor gjennom å innføre styringsprinsipper fra markedet. Fagbevegelsen har lenge vært motstandere av dette og kritisert den økende mål- og resultatstyringen som følge av slik ledelse.

– Et gledelig budskap for alle oss som hver dag møter medlemmer som ønsker å gjøre en god jobb, men som i dag møter begrensninger i alle mål og resultater som må nås, sier Stein Gulbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse.

Vil jobbe sammen med fagbevegelsen om innholdet i reformen

Det er i det fagligpolitiske samarbeidet Støre vil finne innholdet i reformen. Han vil sammen med forbundene finne svar på hvordan man kan redusere rapportering og kontroll, delegere mer myndighet til de som har tettest kontakt med brukerne og styrke partssamarbeidet i offentlig sektor slik at de ansatte tas med på råd.

– Jeg er kommet til Gol med en klar og åpen invitasjon til dere: Bli med! Vi skal møte folk ute på arbeidsplassene – ansatte, tillitsvalgte, ledere, brukere, pårørende og alle som har et forhold til våre velferdstjenester.

Må drives i offentlig regi

Trond Helland, leder i Fagforbundet Rogaland var først oppe på talerstolen og roste partilederen for at han tok selvkritikk.

– Det er godt å høre at man kan se og lære av egne feil og være tydelig på at mål- og resultatstyringen i offentlig sektor må skrotes. En tillitsreform har vært et etterlengtet ønske fra Fagforbundet og vi bidrar gjerne i arbeidet med å skape innholdet til en slik reform.

Stein Gulbrandsen var raskt oppe for å påpeke en viktig forutsetning for reformen.

– Tillitsreform tilpasset de ulike sektorene er det riktige svaret på hvordan vi kan gjenreise og videreutvikle velferdstjenestene våre. Det forutsetter derimot at alle tjenester drives i egenregi. Om det skal foregå gjennom kontraktstyring så får vi det ikke til.