«Trygg salong» når frisør og velvære åpner

Forhandlingene om frisørenes tariffavtale er i gang. (Foto: MostPhotos)

Helse og sikkerhet har første prioritet når frisør og hudpleie gradvis og forsiktig åpner mandag 27. april. - Vi har hatt et tett samarbeid med bransjeorganisasjonen i NHO om denne guiden som skal gjelde i salongene, forteller Vivian Jacobsen, leder for Frisørenes fagforening i Fagforbundet.

23.04.2020 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 27.04.2020

Pressemelding med oversikt over særlige tiltak som skal sikre trygg salong ble sendt ut onsdag 22. april. Arbeidet som partene har gjort bygger på smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet.

I arbeidet med å utvikle en egen guide for smittevern har Fagforbundet Frisørenes fagforening sammen med Norske Frisør- og Velværebedrifter (NFVB) fokusert på tre prinsipper.

- Vi vil bygge kunnskap om smittevern hos de ansatte, beskytte ansatte og kunder mot mulig eksponering av smitte, samt å følge samfunnets generelle smittevernregler, forteller Jacobsen.

Last ned veileder her

Trygghet med smittevernkurs

I den første kritiske fasen er det spesielt viktig at opplæring skjer. Det skal være trygt både for de ansatte og kundene å være i frisørsalongen.

- For å få til dette må vi sørge for at avstandskrav blir fulgt og at hygienetiltakene blir tatt på alvor, sier Vivian Jacobsen, leder av Fagforbundet Frisørenes fagforening.

Jacobsen er svært glad for at hennes medlemmer nå kan komme tilbake i jobb etter den dramatiske nedstenginga av arbeidsplassene 12. mars. Samtidig ber hun om at både frisører og kunder legger vekt på smittevern.

Dramatiske tider i frisørbransjen

- Vi anbefaler våre medlemmer å gjennomføre det Covid-19-tilpassa smittevernskurset som Oslo Met har utarbeidet på oppdrag fra fagforeninga og NFVB, sier hun.

Jacobsen håper at kundene har forståelse for at åpningen av frisørsalongene ikke betyr at alt er tilbake til normalen.

- Vi må ha en forsiktig og kontrollert oppstart, sier fagforeningslederen, som har stor tro på at medlemmene vil takle dette godt.

Frisørene skryter av fagforeninga si

Konkrete krav til salong og kunde

Guiden som salongene får betyr strengere smitteverntiltak enn det forskriften krever som et minimum. Det skyldes blant anna at Folkehelseinstituttet mener at det vil kunne være virus på huden og i håret til kunder, som kan videreføres.

- Det understreker at det arbeidet vi har gjort sammen med NFVB , og også Virke, er veldig viktig for tryggheten til våre medlemmer, sier Jacobsen.

Retningslinjer for ansatte

Dette kreves av salongene

 • Salongene skal informere kunder om tiltak for å begrense smitte, og hvilke betingelser som gjelder for å få tjenesten når man bestiller time. Informasjonsplakat/-skjerm om smittevern og bedriftens smitte- og hygieneregime skal være lett synlig ved inngangsparti. 
 • Unngå kø. Hovedregel er at man anbefaler avtalte timer og minst mulig ventende kunder og drop-in. Bedriften må lage rutiner slik at færrest mulig kunder, som ikke er under behandling, venter i lokalet (Eksempel: SMS/tlf-oppkalling innføres, bedriften kaller inn kunde når ansatt er klar til å ta imot kunde.) Det skal lages oppslag der man oppfordrer kunder til ikke fysisk å ta på salgsprodukter.
 • Salongene skal medvirke til kommunelegens smittevernsarbeid dersom en ansatt får påvist covid-19, ved å dele oversikt over timer/kunder, samt kontaktinformasjon til kunder og ansatte.
 • Salongene skal ha rutiner for hvordan kunder kan kontaktes dersom det er nødvendig for smittevernsarbeidet.
 • Salongene skal ha oversikt over kunder to uker tilbake i tid, inkludert kontaktinformasjon. Salongene skal ha oversikt over hvilke kunder hver enkelt ansatt har hatt kontakt med.  Det er viktig at bedriften har dokumentasjon og registrerer personalia på kunder med telefonnummer. Drop-in kunder skal fylle ut skjema med navn og telefonnummer der man gir egenerklæring på at man ikke har symptomer på Covid-19. Dette er viktig for å kunne spore kunde i ettertid. 
 • Salongene blir hyppig rengjort. Det legges særlig vekt på rengjøring av alle berøringsflater. 
 • Ordinære klippebehandlinger, farge - og kjemibehandlinger utføres med det verneutstyr som normalt brukes for denne type behandling. Avstand mellom arbeidsstasjoner skal være minst 2 meter. Rene engangshansker benyttes i situasjoner der man normalt ville benyttet hansker. 
 • Ved behandlinger, som er særlig eksponert mot ansiktet, anbefales å gjøre en vurdering om det skal iverksettes tiltak som bruk av visir/munnbind. Det anbefales å vurdere om kunde bør utstyres med munnbind dersom behandlingen tillater dette.
 • Ansatte over 65 år frarådes å jobbe pr. 27. april fordi disse regnes som særlig utsatt for risiko. Andre ansatte i risiko gruppe definert av FHI må ta kontakt med lege for å avklare sin situasjon. Ansatte skal ikke møte på jobb dersom de har luftveisplager eller symptomer på COVID-19. 
 • Salongene skal dokumentere at smittevern og hygienebestemmelsene er gjennomgått og at prosedyrer er utarbeidet og følges.   


Dette kreves av kundene

Kom bare hvis du er frisk. Hvis du føler deg dårlig eller har luftveissymptomer skal du ikke gå til behandling. Det er lett å booke om avtaler.  

Veilder for kundene

 • Vis hensyn og hold god avstand til andre kunder.
 • Alle kunder skal vaske eller rengjøre hendene med antibac ved ankomst. 
 • Mobil er en mulig smittekilde og skal ikke brukes når du er i salong. 
 • Kunden må gi tilbakemelding til salongen om man blir smittet av Covid-19. 
 • Unngå kontant betaling, betale med kort/vipps eller faktura. 

– Mye gjenstår

Leder i Frisørenes Fagforening, Vivian Jacobsen, sier at det fortsatt gjenstår mye arbeid før man kan si at frisørene er tilbake i vanlig drift. Hun minner om at tiltakene som er lagt fram også gjelder medlemmer i Fagforbundet som jobber i hudpleiesalonger og i virksomheter innen velvære.

 

 

 

 

 

 

 

 

;