Til hovedinnhold

Forebygging av vold, trusler og trakassering (1 dag)

hytte nr 1

hytte nr 1

Vold, trusler og trakassering i arbeidslivet er et økende problem. Møtet med slike situasjoner kan være krevende, men god konflikthåndtering kan læres.

16.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 29.05.2019

Dette grunnkurset vektlegger hvordan man kan håndtere ulike konfliktsituasjoner ved hensiktsmessig risikovurdering og tilpassede kommunikasjonsteknikker. Kursleder har fokus på hvordan man kan forebygge og mestre et bredt spekter av konflikter og hva man konkret kan gjøre før, under og etter en konfliktsituasjon.Innhold

 • Arbeidssituasjoner der ansatte kan møte vold, trusler og trakassering
 • Forståelse for grunnleggende krisehåndtering
 • Hvordan man kan yte service, gi avslag på en god måte og samtidig forebygge og håndtere komplekse og utfordrende konfliktsituasjoner
 • Konfliktforebyggende kommunikasjon
 • Profesjonell kommunikasjon
 • Faktorer som påvirker kommunikasjon
 • Flerkulturell kommunikasjon
 • Verbal og nonverbal formidling
 • Forebyggende tiltak på egen arbeidsplass, tilpasset arbeidsmiljølovens krav
 • God servicekommunikasjon, herunder konkrete teknikker for aktiv lytting
 • Vurdere risiko ved person, arbeidssituasjon og praktiske konfliktforebyggende tiltak
 • Forebygging av og møte med voldelig og/eller aggressiv adferd

  Kurset er godkjent som del av klinisk fagstige.

Om foreleseren

Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker og forfatter. Han har spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi foruten utdanning og erfaring fra forsvar og politi. Bråten har tidligere arbeidet for FN og NATO og som politioverbetjent, høgskolelektor og sensor ved Politihøgskolen. Forskningsområder omfatter forhandlingspsykologi, samfunnsikkerhet og beredskap, samt forebygging av trakassering, trusler og vold i norsk arbeidsliv. Han har bred erfaring med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser. Bråten er en mye benyttet konferansier, seminarleder, kurs- og foredragsholder. 


Praktisk informasjon

Kurset leveres som dagsseminar over 6 timer som er godkjent som klinisk  fagstige av Fagforbundet. Leveres også som to dagers seminar med scenariobasert trening dag 2 som vil gi utøverene beste kvalitet.

Pris: Etter avtale


Kontakt

Ole Andre Bråten

https://www.oleandrebraten.no/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?