Min hverdag: Lisbeth Næss

Lisbeth Næss. (Foto: Rune Mathiasen)

Sykehusenes superverver: Har du selv fått hjelp av fagbevegelsen, så er det enklere med stor innlevelse å fortelle folk hvorfor de skal melde seg inn i Fagforbundet.

07.06.2019 av Rune Mathiasen, Vestfold
Sist oppdatert: 26.06.2019

Under sykehuskonferansen i mars 2019,ble en ny vervekampanje i sykehusene introdusert. Kampanjen gjaldt innmeldte medlemmer i perioden 7. mars til 30. april og er nå nylig avslutta.

Lisbeth Næss fra Helseforetaket i Vestfold vant konkurransen! Hun fikk et Bose headset i premie. I løpet av perioden mars-april rekrutterte hun seks nye medlemmer til Fagforbundet.

Lisbeth er hovedtillitsvalgt ved Sykehuset i Vestfold og nestleder i Fagforbundet Helseforetak. Når Lisbeth ikke er ute i oppdrag for Fagforbundet, jobber hun som hjelpepleier på Medisinsk avdeling ved Sykehuset i Vestfold.

Hva gjør du for å overbevise folk om å organisere seg i Fagforbundet? 

– Jeg forteller om fordelene ved å være organisert. Jeg unner alle den samme tryggheten som jeg har selv og bruker ofte et eksempel fra en jobb jeg hadde tidligere. I den jobben fikk jeg hjelp av forbundet mitt. Selvopplevde erfaringer formidler man som oftest med innlevelse. I tillegg forteller jeg om den knallgode innboforsikringen i medlemskapet. Mange blir overrasket over den.

Hvor treffer du nye medlemmer?

Lisbeth Næss forteller at hun selv ble organisert av en veldig aktiv og flink tillitsvalgt på sin arbeidsplass. Derfor går hun selv også på arbeidsplassbesøk.  

– Jeg er en del ute på arbeidsplassbesøk og tar kontakt med dem som jobber i avdelingene på sykehuset.  

Jobber du systematisk med rekruttering?

– Jeg bruker de ledige øyeblikkene som oppstår. En gang i måneden har vi satt av tid hvor vi sitter godt synlig utenfor personalkafeen i sykehuset.  Når vi er to personer på denne dagen, så sitter en tilgjengelig, og en går rundt. Ellers kunne vi nok bli enda flinkere til å sette av tid til oppsøkende virksomhet. Uansett, så har jo jobbinga vår til nå gitt gode resultater.

Så langt i år, har Lisbeth vervet elleve medlemmer, og på de siste tre årene om lag 30 medlemmer. Det hun gjør, virker.