Til hovedinnhold

BPA-assistenter: Gode arbeidsforhold gir god rekruttering

Hermann Albert, Yrkesseksjon helse og sosial, innleder om BPA-ordningen på konferanse for lokalpolitikere i Viken.

Hermann Albert, Yrkesseksjon helse og sosial, innleder om BPA-ordningen på konferanse for lokalpolitikere i Viken. (Foto: Veikko Lehtonen, Fagforbundet)

En tariffavtale er avgjørende for at flere vil jobbe som BPA-assistenter, ifølge Fagforbundets Hermann Albert.

15.01.2020 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 17.01.2020

Albert innledet på fagkonferanse i regi av Uloba og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Buskerud for lokalpolikere i Viken denne uken. 

Målet var å bli bedre kjent med hva BPA er og hva det innebærer for assistentene. Fagforbundet var invitert og rådgiver Hermann Albert i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet holdt innledning om assistenters arbeidsvilkår.

- Det vi vet er at jo bedre arbeidsforhold assistenter har, jo bedre er muligheten for rekruttering. Tariffavtalen skaper trygget, forståelse og forutsigbarhet, sier Albert.

I 2019 forhandlet Fagforbundet fram den første nasjonale tariffavtalen med Virke innenfor området BPA. Avtalen viser at BPA-assistenten blir tatt på alvor av begge partene i arbeidslivet. 

Sikrer overtidsbetaling og pensjon

- Fagforbundet vil stå på for at også denne yrkesgruppen skal ha ordnede forhold i jobben sin, som tarifflønn, overtidsbestemmelser og pensjon. Landsdekkende tariffavtaler bidrar til like vilkår for de ansatte og rettferdig konkurranse mellom konkurransetilbydere. Det er fordeler lokalpolitikerne i landets kommuner må merke seg, poengterer Albert.

Fagforbundet hadde allerede før den nasjonale avtalen en tariffavtale med ULOBA, arbeidsgiver for om lag 5000 assistenter.

Albert understreker at mye arbeid gjenstår. Det handler ikke minst om at funksjonshemmede som har rett på BPA-assistent, faktisk får det.

Les mer på uloba.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?