Til hovedinnhold

Landsstyret: Pensjon fra første krone må bli den nye normalen

Landsstyret i Fagforbundet krever at pensjon fra første krone må bli den normale løsningen for alle lønnsmottakere, både i offentlig og privat sektor. Problemstillinga er aktualisert av den pågående konflikten i sykehussektoren.

20.06.2019 av Fagforbundets landsstyre
Sist oppdatert: 21.06.2019

Partene i årets lønnsoppgjør i sykehusa lyktes ikke å bli enige om opptjening av pensjon fra første krone. Dermed gikk LO og YS ut i sykehusstreik, en streik som nå er inne i sin fjerde uke. For Fagforbundet er kravet om pensjon fra første krone et ufravikelig krav. Vi streiker for å fjerne grensa som innebærer at ansatte i sykehusa må ha minst 20 prosent stilling for å bli meldt inn i tjenestepensjonsordninga. Kravet omfatter mellom 5 000 og 10 000 ansatte i sykehussektoren som går i slike deltidsstillinger.

Et likestillingskrav

Kravet om pensjon fra første krone er ikke nytt, verken i offentlig eller privat sektor.  Dette har i flere år vært gjeldende avtale i kommunesektoren. Den samme kampen sto i det samordna oppgjøret i LO/NHO-området tidligere i år. I flere innskuddsordninger blir man ikke meldt inn i pensjonsordninga før man tjener over grunnbeløpet i folketrygda, og først når man har jobba i ett år. Partene kom fram til avtaler som forbedret ordninga, men kom ikke helt i mål.

Denne pensjonskampen er ikke over, og den skal vi vinne, på samme måte som vi skal vinne kampen i sykehusa.

Et billig krav som betyr mye for de det gjelder

Konflikten i sykehussektoren handler om prinsipper, ikke om kroner og ører. Kravet vil ha helt marginal betydning for pensjonskostnadene til sykehusa. For dem som går i små deltidsstillinger betyr det derimot svært mye å bli innmeldt i pensjonsordninga. Blir de innmeldt, vil de ikke bare tjene opp pensjon. Da blir de også omfatta av uføre- og etterlattepensjonsordninger. Dersom noe skulle skje, har dette stor betydning.

Kravet om opptjening av pensjon fra første krone er et likestillingskrav, mener landsstyret i Fagforbundet. 75 prosent av dem som går i slike lave stillinger er kvinner. Dessuten er det slik at mange av dem skulle vært innmeldt, fordi de har flere slike lave stillinger i ulike virksomheter i sykehussektoren, uten at de er det. Det blir slutt på denne uretten dersom de får opptjening fra første krone. Dessuten vil det bli slutt på dagens ressurssløsende administrering av pensjonsordninga for dem i små deltidsstillinger.

Dømt diskriminerende i arbeidsretten

I kommunesektoren (KS-området) var det fram til 2013 slik at man måtte jobbe minst 14 timer i uka (37,3 prosent) for å bli innmeldt i tjenestepensjonsordninga. Da vant Fagforbundet en arbeidsrettssak som slo fast at ordninga var diskriminerende. Dermed ble bestemmelsen fjerna fra tariffavtalen, og de kommuneansatte tjener nå opp pensjon fra første arbeidede time og første tjente krone.

For et par år siden valgte arbeidsgiverorganisasjonen Spekter å sette ned grensa for å bli innmeldt fra 37,3 prosent til 20 prosent stilling. Det hadde de ikke anledning til å gjøre uten forhandlinger. Spekter ble derfor dømt for dette i arbeidsretten, men ble ikke pålagt å gå tilbake til ordninga som helt klart er diskriminerende, nemlig pensjonsopptjening for dem med minst 37,3 prosent stilling.

Landsstyret i Fagforbundet mener at pensjon fra første krone må bli den nye normalen i hele arbeidslivet. Både i privat og offentlig sektor rammer dagens smålige pensjonsordninger dem som tjener minst og er mest sårbare i arbeidslivet. I privat sektor som regel de med makt og innflytelse gode pensjonsordninger. Mange av de mest sårbare holdes utenfor, for eksempel ved at de får vikariater på under ett års varighet. Slik kan det ikke fortsette!

Viktigere nå enn før

Under forhandlingene om offentlig tjenestepensjon i fjor vår, var regjeringa helt tydelig på at innmeldingsregler i pensjonsordninga var noe partene i arbeidslivet må løse. Derfor tar vi dette med Spekter nå, rett og slett fordi regjeringa har bedt oss gjøre det.

Både ny folketrygd og ny offentlig tjenestepensjon er endra slik at man tjener opp pensjon for alle år i jobb. Dette gjør at pensjon fra første krone er et helt rettferdig krav, både i privat og offentlig sektor!

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?