Til hovedinnhold

Tegn og symptomer på narkotika og psykiske lidelser (1 dag)

hytte nr 1

hytte nr 1

Det er viktig men utfordrende å identifisere narkotikapåvirkning. Diagnoser og psykiske lidelser er krevende å lese, mens symptombildet kan gi oss god informasjon for bedre å møte personer i krise.

09.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 29.05.2019

Innhold:

  • Etikk, stereotypier og fordommer
  • Sympomer på ulike typer narkotika
  • Forventet adferd under ruspåvirkning
  • Symptomer på psykiske lidelser
  • Risikovurdering og forståelse
  • Praktisk krisekommunikasjon

Om foreleseren:

Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker og forfatter. Han har spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi foruten utdanning og erfaring fra forsvar og politi. Bråten har tidligere arbeidet for FN og NATO og som politioverbetjent, høgskolelektor og sensor ved Politihøgskolen. Forskningsområder omfatter forhandlingspsykologi, samfunnsikkerhet og beredskap, samt forebygging av trakassering, trusler og vold i norsk arbeidsliv. Han har bred erfaring med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser. Bråten er en mye benyttet konferansier, seminarleder, kurs- og foredragsholder. Praktisk informasjon: Kurset leveres som dagsseminar over 6 timer.

Pris: Etter avtale

Kontakt:

Ole Andre Bråten

https://www.oleandrebraten.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?