Til hovedinnhold

Rus og psykiske lidelser, del II

Kursholderene har omfattende arbeiderfaring fra feltet, og legger vekt på kunnskapens nytterverdi og praktisk handlingskompetanse.

09.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 29.05.2019

Presentasjon av psykiske lidelser med fokus på hvordan de fremstår

  • psykoser
  • ADHD
  • posttraumatisk stressyndrom

Undervisningsform: Forelesning og gruppearbeid

Kursets varighet: 2 dager, med tegn og symtomer inkludert

Pris: Etter avtale

Kursholdere


Erik Leinum er psykologspesialist. med erfaring fra Bjørnebekk kursted for alkoholikere, Utekontakten i Sandefjord og psykiatrisk ungdomsteam på Gaustad. Han har vært fagsjef på Vestfoldklinikkene, inntaksansvarlig på Lassonløkken (dobbeldiagnose) og nå på Prindsen mottakssenter.

Ada Rudskjær (bildet) har sosionomutdanning, videreutdanning i familieterapi og i rus og psykiatri, samt en master i rus og avhengighet. Hun her erfaring fra sosialkontor, Uteseksjonen i Oslo, overdoseteamet, Tyrili, Oslo fengsel, avrusningsenhet, metadonprosjektet, Veiledningssenteret for pårørende til rusmisbrukere, Lassonløkken (inntaksansvarlig sammen med Erik) og jobber nå  ved Vestli rehabiliteringssenter.

 

Kontaktinformasjon

Ada Rudskjær

mobil: 959 99 252

mail: ada.rudskjar@vel.oslo.kommune.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?